Ik doe aangifte tegen CDA Tweede Kamerlid Michel Rog en anderen

In de tijd tussen dat contact in augustus en het recentelijk gegeven interview ben ik een schietschijf geworden in de publieke opinie. Zo treitert werknemer van Publieke Omroep PowNed Jan Roos mij al een poos op twitter. Zijn 26 duizend volgers doen dan ook gretig mee met het getreiter en voor je het weet ben je 200 blocks verder. Na weer zo’n treiteroproep en een lawine van racistische tweets en doodsbedreigingen zei ik er wat van. Gezien Publieke Omroep PowNed en de Telegraaf Media Groep’s GeenStijl, waar het een afsplitsing van is, mij al jaren aanvallen en treiteren nam ik aan dat hij, afkomstig uit die stal, ook tegen een standje kon. Niet dus, hij deed aangifte. Met de uitspraak van de Raad van State vorige week en het door etnisch profileren aangestuurde politieoptreden in Gouda afgelopen zaterdag, is de hoeveelheid en intensiteit van de dreigementen en treiterberichten alleen maar vergroot. Vanaf het eerste moment dat de Telegraaf Media Groep’s GeenStijl haar pijlen op mij had gericht, is de negatieve aandacht extreem geweest. Voornamelijk Bart Nijman en Marck Burema trokken alle registers open. De lezers en aanhangers van hun gedachtegoed hebben hun extremistische toon voor normaal aangenomen en gekopieerd. Dat er inmiddels Facebookpagina’s zijn waar over mijn moord wordt gefantaseerd en wordt opgeroepen om mij fysiek aan te pakken, uit te roeien, te deporteren en mond dood te maken is dan ook niet verwonderlijk.

Quinsy Gario in Ik doe aangifte tegen CDA Tweede Kamerlid Michel Rog en anderen (Roetinheteten)