Irak: burgeroorlog en dreigende escalatie

De kracht van ISIS heeft nog een bron: centen, preciezer gezegd: vele miljoenen. Deze jihadisten zijn als groep geen armoedzaaiers, er zit grof geld achter. Oliegeld, uit olievelden die het zelf inmiddels in handen heeft, uit een in februari veroverd gasveld in Syrië ook. Maar ook donaties van schimmige herkomst: rijke individuen, mogelijk ook regeringen in de regio. Sowieso opereerde ISIS – soms ook als ISIL aangeduid trouwens – in Mosul al langer ook als afpersersbende, “met plaatselijke zakenlieden die naar verluidt maandelijks beschermingsgeld aan de militante groep betalen”. Die afpersing past in een breder plaatje. Het gaat bij ISIS om een groepering die extreem gewelddadig optreedt, zo zelfs dat Al Qaeda-chef Al Zawahiri met de club heeft gebroken nadat die “eerder al had laten weten geen voorstander te zijn van onthoofdingen”. Er is iets voor nodig om door uitgerekend Al Qaeda bekritiseerd te worden wegens overmatige hardvochtigheid. Misschien belangrijker: ISIS vecht voor een grensoverschrijdend kalifaat, en verovert dat maar vast bij elkaar. “Volgens Zawahiri zou een dergelijk kalifaat veel te gevoelig zijn voor aanvallen van buitenaf.” Het conflict tussen het aloude Al Qaeda en de ISIS-afsplitsing ervan is mede een geschil tussen een jihadisme dat zuiver optreedt met losse aanslagen enerzijds, en een jihadisme dat daadwerkelijk een staat wil stichten en besturen anderzijds. Al Qaeda verovert geen grondgebied, en pogingen die richting uit mislukten standaard. ISIS doet niet alleen pogingen, maar boekt successen die jihadisten op dit vlak sinds de opkomst van de Taliban nauwelijks meer hebben behaald.

Peter storm in Irak: burgeroorlog en dreigende escalatie (Ravotr)