De VVD-versie van “minder, minder, minder”

En dat argument over het levenspeil stinkt. Het is een gelegenheidsargument, dat we horen omdat het leven in Marokko wellicht inderdaad goedkoper is, en politici maar wat graag een bezuiniginkje doorvoeren op kosten van mensen van Marokkaanse afkomst. Maar stel dat – met de lage inflatie in Nederland en de hoge inflatie in Marokko – het leven in Marokko opeens duurder blijkt dan dat in Nederland. Zou de VVD – gangmaker van deze rancunepolitiek – dan pleiten voor een hogere uitkering voor rechthebbende mensen die naar Marokko verhuizen? Wat gebeurt er nu met mensen die recht hebben op zo’n uitkering en niet naar Marokko verhuizen, maar naar Zweden of IJsland? Krijgen die een verhoogde uitkering omdat het leven daar zo duur is? Wil de VVD werkelijk deze uitkeringen grensoverschrijdend waardevast maken? Of is hun plan gewoon een manier om Nederlanders van Marokkaanse afkomst iets af te pakken, een trap na te geven en bij te dragen aan beeldvorming van ‘buitenlanders’ als onterecht bevoordeeld? Ik denk dat ik het antwoord op deze vragen weet. Dit hele plan is een VVD-versie van “minder, minder, minder”. Een rechterlijke uitspraak heeft tot nu toe verlaging van uitkeringen van in Marokko wonende rechthebbenden geblokkeerd, maar minister Asscher van Sociale Zaken is in beroep gegaan. Opzegging van het verdrag, zoals de VVD wil, gaat hem vooralsnog te ver, maar hij sluit het niet uit.

Peter Storm in Wilders wint wederom (Ravotr)