Irma en de racistische media

In Nederland geeft het KNMI bij het minste of geringste ongerief al code oranje. Er hoeft maar verwacht te worden dat er ergens een tak van een boom waait en de media starten liveblogs om ach en wee te klagen over de schade. Waarbij ze totaal voorbij gaan aan het feit dat stormschade goed is voor de heiligverklaarde economische groei, maar dat is een ander blog. In de voormalige koloniën is dat anders. De “schade lijkt mee te vallen”, kopt de NOS over Saba en Sint Eustasius. Dat hoor je nooit als er in Nederland daken van huizen waaien of als de elektriciteit uitvalt. “Hier en daar zijn hekken en schuurtjes omgewaaid”. Het wordt allemaal zo eufemistisch mogelijk gebracht, terwijl de foto’s geknakte bomen en kapotgereten daken tonen. Het KNMI meldt op zijn website dat windkracht 11 leidt tot “enorme schade aan bossen” en dat windkracht 12 tot “verwoestingen” leidt. En verwoestingen zijn er gekomen. Marineschepen konden niet aanmeren en vliegtuigen met hulpgoederen konden niet landen. Schattingen lopen uiteen dat 60 tot 90 procent van alles op de Caribische eilanden naar de kloten is. Het is onvoorstelbaar. Maar de media willen zich er maar niet echt druk om maken. De Volkskrant bericht dat de hulpverlening nou eenmaal moeilijk op gang kan komen omdat Sint Maarten “autonoom” is zonder te vermelden dat Nederland die “autonomie” heeft afgedwongen om geld te besparen. Er wordt wel bericht dat de communicatie totaal op z’n gat ligt, maar de oorzaken worden wederom niet benoemd. Dat komt doordat de AM-verbindingen van de Wereldomroep zijn wegbezuinigd. Tot 2012 waren er in het Caribisch gebied AM-zenders met generatoren. De blackout die er nu heerst, is niet het gevolg van Irma, maar van menselijk handelen. Zonder minieme bezuinigingen had de marine het een stuk makkelijker gehad om te communiceren met de bevolking. Zolang hun aggregaat maar op een droge hoogte staat en het plebs een ouderwetse radio op batterijen heeft. Over de marine gesproken, waar De Volkskrant schreef dat de hulpverlening maar moeilijk tot stand kwam omdat Sint Maarten “autonoom” is, blijkt er ineens geen enkele sprake van diezelfde autonomie als de orde bewaakt moet worden. Nu er “geplunderd” wordt, zijn er ineens mariniers met volautomatische wapens op de been. Diezelfde mariniers konden volgens de media niet zomaar zonder toestemming voedselpakketten uit gaan delen.

Petra in Irma en de racistische media (Meedogenloos)