Kansen op een tegenmacht

Op de site van Konfrontatie is ‘de vakbeweging’ geen veelbesproken onderwerp. Daar is begrip voor op te brengen. Immers, van beweging is meestal niets te merken, ook niet van een democratisch elan, laat staan van mobiliserende anti-kapitalistische acties. Bovendien lijkt ze zich uitgerekend in een crisisvolle periode blind te staren op vastgelopen interne machtsverhoudingen. Is het dan wel zo slim als decennialang vakbondslid in het openbaar kritiek uit te oefenen? In ieder geval is het nodig en wie weet, ook nog wervend.

Hans Boot
In Kansen op een tegenmacht (Konfrontatie.nl)