Kleine opleving arbeidersstrijd in Nederland

Twee weken geleden werd bekend dat de vakbeweging in zo’n tien sectoren tegelijk stakingen en acties aan het voeren was. Dat gebeurde onder meer in de zorg, bij de schoonmakers, bij Tata Steel en de vrachtafhandeling op Schiphol. Bovendien gaan de gemeenteambtenaren na lange tijd weer eens acties voeren voor hun cao, helaas voorlopig nog in de vorm van estafetteacties. Zo wordt er eindelijk een actief begin gemaakt met de campagne die de FNV vorig jaar november al aankondigde: “voor koopkracht en echte banen”. Dit is een mooi voorjaarsgeluid uit de vakbeweging. Maar als we kijken naar de loonachterstand die de afgelopen jaren is opgelopen, naar de nog steeds stijgende massawerkloosheid, naar de flexibilisering van het werk en naar de afbraakpolitiek van de regering Rutte/Samsom, dan zullen de bonden hun acties sterk moeten verbreden en verharden. Het blijft tot nu toe veel te veel bij versnipperde, korte acties voor beperkte eisen. Alleen al omdat het in sommige sectoren, zoals de zorg, moeilijk is om harde en langdurige acties te voeren die niet ten koste gaan van patiënten of bewoners, is verbreding van de solidariteit hard nodig (…) De nog steeds oplopende massawerkloosheid en tegelijkertijd de afbraak van sociale zekerheid en pensioenen en de zogenaamde hervorming van de arbeidsmarkt – holt de kracht van de vakbeweging uit en is bovendien een voedingsbodem voor racisme. De vakbonden zullen snel een actieplan tegen de werkloosheid moeten ontwerpen. Daarbij zullen ze ook de oude eis van arbeidstijdverkorting met behoud van loon uit de mottenballen moeten halen. Een 32-urenweek zou moeten gelden als een voltijdbaan. Het is in het belang van de gehele arbeidersbeweging om brede actie te voeren tegen de sloop van de sociale werkvoorziening en de bijstand. En tegen de steeds vaker voorkomende huisuitzetting van mensen die hun woonkosten niet meer kunnen opbrengen. Het is goed dat de vakbeweging ook opgeroepen heeft voor de antiracisme demonstratie van zaterdag 22 maart jongstleden. Maar de strijd tegen discriminatie en racisme en voor gelijke rechten van buitenlandse en Nederlandse arbeiders en arbeidsters moet ook op de werkvloer gevoerd worden.

Rob Gerretsen in Verbreding van acties nodig (Solidariteit)