Klimaatzaak tegen Nederlandse staat om gevolgen klimaatcrisis op Bonaire

Op 11 mei sturen inwoners van Bonaire samen met Greenpeace een sommatiebrief naar premier Rutte. In de brief eisen zij dat de regering Bonaire beschermt tegen de gevolgen van klimaatverandering. Gevolgen die nu al gevoeld worden op het eiland. De sommatiebrief is de laatste waarschuwing aan de overheid om snel minder CO2 uit te stoten en concrete maatregelen te nemen om Bonaire veilig te houden. Nu én in de toekomst. Zeespiegelstijging en hitte raken het dagelijks leven van bewoners van Bonaire nu al. Toch neemt de overheid Bonaire amper mee in de klimaatplannen, terwijl het eiland een “bijzondere gemeente” is in Nederland. Als hier geen verandering in komt, dreigt een groot deel van het eiland in de nabije toekomst te overstromen. De eisers uit Bonaire willen hun eiland behouden en stellen de Nederlandse regering daarom aansprakelijk.

Maarten de Zeeuw in Klimaatzaak tegen Nederlandse Staat om gevolgen klimaatcrisis op Bonaire (Greenpeace.org)