De Binnenlandse Veiligheidsdienst bespioneerde jarenlang illegaal advocaten en academici

Bakker Schut was een van de voorlopers van de politieke advocatuur en verdedigde decennialang linkse actievoerders van verschillend pluimage: van Maagdenhuisbezetters tot aan de leden van de Rote Armee Fraktion (RAF). (…) Uit het twintig centimeter dikke dossier blijkt dat grondrechten jarenlang, systematisch en op ernstige wijze door de BVD zijn geschonden. Bakker Schut werd jarenlang bij zijn werkzaamheden als advocaat geobserveerd, zelfs tijdens zijn vertrouwelijke contact met cliënten. Telefoongesprekken werden afgetapt en verslagen van vertrouwelijk overleg met confrères eindigden bij de BVD op het bureau. Zowel zijn huis als zijn kantoor in het Willem Pompe Instituut werden meermaals onder observatie geplaatst. De BVD wroette in zijn privéleven, waarbij de agenten opmerkingen noteerden over onder meer seksuele geaardheid en gezondheid. Als Bakker Schut de grens overging, werd dit bijgehouden en gedeeld met buitenlandse inlichtingendiensten. Informanten rapporteerden over de inhoud van zijn colleges, tot de tekst van de syllabi aan toe. Naar aanleiding van zijn optreden als advocaat werd zijn gehele familie doorgelicht. Jarenlang stelde de dienst verslagen op over hem en zijn collega’s bij het Willem Pompe Instituut. In het kader van een samenwerkingsverband van West-Europese inlichtingendiensten werd hij in een “album of terrorists” geplaatst. Op de plek waar hij zijn advocatenpraktijk voerde, ronselde de BVD een agent die de poststukken van Bakker Schut kopieerde, zijn gesprekken afluisterde en zijn afval doorzocht. Uit een memo in het dossier blijkt dat de inlichtingendienst wist dat het kopiëren van zijn documenten in strijd was met de regels uit het eerdergenoemde Koninklijk Besluit, maar zij liet zich daardoor niet belemmeren om door te gaan met deze illegale praktijk. Tot slot maakt het dossier-Bakker Schut duidelijk dat hij niet de enige advocaat was bij wie de BVD lak had aan de regels van de rechtsstaat. Mensenrechtenexperts en juristen oordelen vernietigend over het optreden van de inlichtingendienst: “Dit zijn methoden van een politiestaat.”

Teun Dominicus in De Binnenlandse Veiligheidsdienst bespioneerde jarenlang illegaal advocaten en academici (Jacobin.nl)