Koekjesfabriek “de Vrije Universiteit” bezet

Het is niet zonder reden dat de studenten en werkers protesteren. De VU is van plan bepaalde opleidingen weg te vagen. Hydrologie, door Elsevier nog beschreven als een van de twee topmasters van de VU, wordt nagenoeg afgeschaft. Uit andere opleidingen worden cursussen en vakken verwijderd, zodanig dat men niet meer normaal de studie af kan maken. Wetenschappelijk werkers worden geconfronteerd met ontslag of met zelfs voor het onderwijs een absurde werkdruk. Ondertussen heeft de VU wel geld verkwanseld aan allerlei prestigeprojecten, PR-managers en onverhulde speculatie. Het resterende geld wordt geheel in lijn met het neoliberale onderwijsbeleid uit Den Haag verdeeld. Er wordt gekeken naar productie-indicatoren. Studeren en wetenschappelijk werk wordt gezien als niets anders dan productiewerk. Hoe meer productie faculteiten kunnen draaien, hoe meer geld ze krijgen. De naam die de actievoerders geven aan hun universiteit is dan ook ‘koekjesfabriek’. De actievoerders eisen een eind aan deze waanzin.

Sjerp van Wouden in Koekjesfabriek ‘de Vrije Universiteit’ bezet (IS)