Koloniale geschiedschrijving van Indonesië

Om kolonialisme te rechtvaardigen gebruikt Oostindie een beproefde koloniale techniek: maak het slachtoffer tot misdadiger. Een conclusie van hem is: “Veteranen wijzen Nederlandse excuses af onder verwijzing naar oorlogsmisdaden van de tegenstanders. Dat de tegenpartij(en) zich daaraan op grote schaal schuldig maakte(n) is duidelijk. Of daarom alle partijen excuses zouden moeten maken is een andere vraag, die weer samenhangt met de kwestie van de legitimiteit van de oorlog op zich en daarmee de vraag wie de agressor was die tegengeweld uitlokte.” Oostindie gebruikt het concept “oorlogsmisdaden” als een zogenaamd neutraal begrip. Met dit begrip wordt het geweld dat voorkomt uit een bevrijdingsstrijd gelijk gesteld aan het geweld dat voorkomt uit onderdrukking. Daardoor wordt het dan mogelijk om het slachtoffer dat geweld gebruikt om zich te bevrijden gelijk te stellen aan de misdadiger die geweld gebruikt om te onderdrukken. Met deze techniek wordt het slachtoffer dan misdadiger als hij geweld gebruikt om zich te bevrijden. Hetzelfde geldt voor het begrip excessief geweld.

Sandew Hira in Koloniale geschiedschrijving van Indonesië (IISR)