Koloniale klimaatontwrichting is geen feel good crisis

Klimaatontwrichting zelf is een bijproduct van koloniaal kapitalisme gestoeld op witte suprematie-ideologie… Het koloniseren van land en van atmosfeer is een wit probleem van expansief, extractivistisch vernielen van het publieke welzijn voor de private winst van acht witte mannen en hun vrienden. Als socialist strijd ik al van jongs af aan tegen de mythe dat we “allemaal in hetzelfde schuitje zitten en allemaal schuldig zouden zijn” met betrekking tot klimaatverandering. Een boek als de “Shock doctrine” van Naomi Klein legt haarfijn uit hoe disaster capitalism de elite buiten schot houdt bij (klimaat)rampen, en deze rampen vervolgens gebruikt voor nog meer machtcentralisatie door politiek, economisch, militair, psychologisch shock & awe aan te richten en (gewone) mensen in een staat van overrompeling nog verder te onteigenenen van rechten en hulp. Ik ben best fan van het werk van Naomi Klein, maar het is SHOCKING dat zo weinig van mijn klimaatjes Winona Laduke hebben gelezen of Amilcar Cabral of Glenn Sean Coulthard of Terisa Siagatonu kennen. Kenners en doeners die stuk voor stuk door een dekoloniale lens strijden tegen koloniaal kapitalisme. In hun werk wordt helderder dat een ander ding ten grondslag ligt aan de verschrikkelijk vervreemde relatie met de ecologie waar we onderdeel van uitmaken: een witte westerse ideologie die monsterlijke bedrijven heeft gebaard. Bedrijven die door westerse wetten ongekend bruut aan de macht zijn gekomen. In de schaduw van hun ecologische verwoesting ligt het geweld jegens lokale bewoners van het gekoloniseerde land. Waar de witte lens in klimaatactivisme soms wel ruimte geeft om ‘bruine zielige slachtoffers’ op de foto te zetten, is het minder vlot om melanin-blessed leadership te volgen. De analyse van macht is hopeloos onderontwikkeld in de Nederlandse klimaatbeweging. Waarom mogen we het in de klimaatbeweging wel over het machtsmisbruik van het kapitaal hebben, maar niet over het machtsmisbruik dat witte suprematie aanricht?

Chihiro Geuzebroek in Koloniale klimaatontwrichting is geen feel good crisis (Linkedin)