Kom naar de slavernijherdenking 2010!

Het logo van Keti Koti

In 2010 is het 147 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte en de ketenen werden verbroken (“keti koti”). Evenals voorgaande jaren wordt dat op 1 juli vanaf 13:00 uur herdacht bij het nationale slavernijmonument in het Oosterpark in Amsterdam. Na deze officiële herdenking vindt daar een breed opgezet keti koti-festival plaats met onder meer muziek, de foto-expositie “Slaves of Holland”, en debatten over herstelbetalingen en “decolonizing the mind”. Het festival wordt georganiseerd door het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden En Erfenis (NINSEE) en anderen. Ook elders in het land vinden herdenkingsactiviteiten plaats. Doorbraak roept iedereen op om aan de herdenking van de afschaffing van de slavernij deel te nemen. Voor meer informatie zie de websites van NINSEE en Keti Koti Amsterdam.

In aanloop naar de 1 juli-herdenking vindt op 27 juni in Amsterdam het belangwekkende symposium “Herstelbetalingen, slavernij en kolonialisme” plaats, georganiseerd door vereniging Ons Suriname en het International Institute for Scientific Research (IISR). Het onlangs opgerichte IISR wil via onderzoek en debat de dominante stroming van het wetenschappelijke kolonialisme bekritiseren. Drijvende kracht achter het IISR is Sandew Hira. Aan het symposium nemen diverse anti-koloniale wetenschappers deel, waaronder Armand Zunder, auteur van de onlangs verschenen studie “Herstelbetalingen. De ‘Wiedergutmachung’ voor de schade die Suriname en haar bevolking hebben geleden onder het Nederlands kolonialisme”, uitgegeven door Amrit in samenwerking met het IISR. Het boek en het symposium dienen als startsein voor een kritische discussie over het Nederlandse kolonialisme en de wijze waarop Suriname in het verleden heeft gediend als wingewest voor de Nederlandse kooplieden, bankiers en regenten.

Aan de vooravond van het symposium vindt op 26 juni een strategie-diner plaats, georganiseerd door NINSEE, vereniging Ons Suriname en IISR. Het diner heeft tot doel om de relatie te verstevigen tussen kritische intellectuelen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, met het oog op het ontwikkelen van anti-koloniale activiteiten. Namens Doorbraak neemt Harry Westerink aan dit gesprek deel. Voor meer informatie, waaronder de wijze van aanmelding voor het symposium, zie de website van het IISR.

Doorbraak