Kom op 11 september naar de manifestatie tegen Wilders!

Aan ieder loket in Nederland vindt uitsluiting plaats van mensen zonder papieren
Doorbraak roept iedereen op om op zaterdag 11 september te komen naar de manifestatie tegen de PVV in Den Haag. De initiatiefnemers van deze actie stellen naar het idee van Doorbraak veel te veel vertrouwen in andere partijen, maar het is hoe dan ook belangrijk dat er mensen de straat op gaan tegen de toenemende invloed van extreem-rechts in Nederland.

De initiatiefnemers noemen zich “Wij willen geen uitsluiting”. Hun manifestatie duurt van 13:00 tot 15:00 uur en vindt plaats op het Plein in Den Haag. De opkomst van de rechts-populistische PVV is volgens hen “mede te danken aan de krachteloze houding van de Nederlandse politieke elite, bijvoorbeeld ten aanzien van een aantal aantoonbare vervalsingen zoals de islamisering en massa-immigratie”. De initiatiefnemers van “Wij willen geen uitsluiting” vragen dan ook aan mensen om “alle Tweede Kamerleden, behalve die van de PVV, een e-mail te sturen om te vragen meer ruggengraat te tonen”.

De manifestatie op 11 september vindt plaats op dezelfde dag dat Wilders bij Ground Zero in New York zijn paranoia over “islamisering” weer eens de vrije loop lijkt te gaan laten. “Wij willen geen uitsluiting” vindt het “onacceptabel dat er partijen zijn die een regering willen vormen met gedoogsteun van de PVV, een partij die uitsluiting voorstaat van een substantieel deel van de Nederlandse bevolking en deze standpunten op zeer beledigende en discriminerende wijze naar voren brengt”. De initiatiefnemers vragen politici om “daadkrachtiger tegengas te geven, op basis van rationele argumenten, om de spookbeelden die Wilders neerzet over islamisering en massa-immigratie te ontkrachten”.

Het is best moedig om in dit gure rechtse klimaat een manifestatie tegen Wilders en zijn PVV te organiseren. Hopelijk hebben de initiatiefnemers – “een aantal Nederlandse burgers” die zich met naam en toenaam kenbaar maken op de site – veel vrienden en kennissen die even moedig zijn als zij. Het is zeker goed dat een groep mensen op straat wil laten zien dat ze ongerust zijn over de PVV. Het is wel de vraag of dit soort acties een wat langduriger karakter gaat krijgen. Gebleken is dat diverse initiatieven die zijn ontstaan uit – laten we zeggen – ‘liberale ongerustheid’ over Wilders en zijn PVV geen lang leven beschoren waren. Schrijver Thomas van Aalten stopte met zijn website “Wat kost de PVV” nog voor die de lucht in zou gaan. Om van Doekle Terpstra’s “Benoemen en bouwen” maar te zwijgen. Een niet onbelangrijk verschil is mogelijk wel dat “Wij willen geen uitsluiting” niet uit bekende Nederlanders bestaat, maar van onderop lijkt te komen.

Het perspectief dat “Wij willen geen uitsluiting” geeft, lijkt echter uitsluitend gericht op het beïnvloeden van de andere politici. Die zouden “meer ruggengraat” moeten “tonen” en “de spookbeelden” over “islamisering” en “massa-immigratie” moeten ontkrachten. Dat is grotendeels wensdenken. Want wie de uitsluitingspraktijk tegen vluchtelingen en migranten van de laatste 20 jaar beziet, kan niet anders dan concluderen dat de hele politiek ontzettend naar rechts is opgeschoven. Dat heeft ook zijn weerslag op wat er tegen Wilders en de PVV wordt ingebracht, namelijk bedroevend weinig substantieels. En nu dreigen de VVD en het CDA te gaan regeren met steun van de partij van de voormalige VVD-er. Als je al iets verwachtte van politieke partijen, dan moet deze PVC-coalitie tot cynisme leiden over “de ruggengraat” van politici. Als er macht in het verschiet ligt om lang gekoesterde rechtse projecten door te kunnen drukken, dan zullen ze dat zeker doen, ook al is daar de hulp van de PVV bij nodig. Denk aan projecten als een nog verdere flexibilisering van de arbeid, de verdere afbraak van publieke en sociale voorzieningen, en een nog strengere migratiebeheersing. In ruil mag Wilders van hen dan best zijn paranoia tegen moslims en andere migranten uitschreeuwen. En dan vinden de dames en heren politici ook nog dat men Wilders en zijn partij alleen in het parlement mag bestrijden.

“Wij willen geen uitsluiting” klinkt goed, maar dat kan zich toch niet beperken tot protest tegen de extreemste uitsluiting zoals die door de PVV wordt bepleit: tientallen miljoenen moslims uit Europa deporteren. Uitsluiting is nu al aan de orde van de dag. De middelen daartoe zijn samen opgebouwd door bijna alle partijen in het parlement: de Koppelingswet, de illegalenbajessen met daarin duizenden vluchtelingen en migranten, de inburgeringswetten, de uitzettingen en een grensregime van Fort Europa dat jaarlijks duizenden de dood injaagt.

De haat tegen migranten – met name die met een moslimachtergrond – wordt door de PVV opgestookt. Andere partijen doen daar bitter weinig tegen. Dat heeft “Wij willen geen uitsluiting” natuurlijk goed gezien. De vraag is echter wat er nodig is om die haatzaaierij te stoppen. Een appèl aan de andere partijen is in ieder geval lang niet voldoende. Maar hopelijk kan de manifestatie van 11 september een aanzet vormen voor meer protesten, bij voorkeur vanuit een wat linksere visie.

Willem Slaapmaat