Actie tegen de dreigende afschaffing van het minimumloon

Steuncomité voert actie bij Ahold aan de Piet Heinkade in Amsterdam
“Geen dwangarbeid: behoud het minimumloon”. Met die leus voerden leden van het Steuncomité Sociale Strijd (SSS), waar ook Doorbraak aan deelneemt, op 7 september in Amsterdam actie tegen “de landelijke proef loondispensatie”. Dat pilotproject maakt het mogelijk om mensen met een bijstandsuitkering die in de sociale werkvoorziening zitten, te laten werken onder het wettelijk minimumloon. SSS roept iedereen op om tegen deze “cao-moord” in verzet te komen. Vakbond Abvakabo FNV is inmiddels begonnen met een handtekeningenactie.

Amsterdam is een van de gemeenten die zich onlangs voor “de proef” hebben aangemeld. Deze maand krijgen alle grote werkgevers in Amsterdam een brief van de gemeente waarin ze worden gevraagd om deel te nemen aan het project en banen aan te bieden. Als tegenactie heeft SSS zelf een brief naar de Amsterdamse werkgevers gestuurd. Daarin vraagt het comité aan de bazen om juist niet mee te doen met het project. SSS eist dat het minimumloon wordt gehandhaafd. Gelijk loon voor gelijk werk is immers een van de hoekstenen van het sociale stelsel. Daar mag niet aan worden getornd. “Nu hebben alle werknemers gewoon nog recht op een cao-loon. Een verworven recht waar onze ouders en voorouders keihard voor hebben moeten knokken. Wat er staat te gebeuren, is een van de ergste vormen van afbraak van de sociale zekerheid. In een tijd dat de bankdirecteuren hun zakken weer vullen, gaan de mensen aan de onderkant de rekening betalen. Dat gaan we niet laten gebeuren!”, aldus het strijdbare comité, dat eerder de langdurige en succesvolle staking van schoonmakers ondersteunde.

Verantwoordelijk voor de Amsterdamse pilot is GroenLinks-wethouder Andrée van Es. De linkse politieke partijen onderscheiden zich steeds minder van de rechtse als het gaat om bezuinigen en het afbreken van sociale verworvenheden. Net als de landelijke overheid zijn ook veel bazen enthousiast over het project. Ze zien het als een mooie gelegenheid om het wettelijke minimumloon op de helling te zetten en zo nog meer winst te kunnen maken ten koste van mensen aan de onderkant van de samenleving. Werklozen en gehandicapten dreigen de eerste groepen slachtoffers te worden van dit nieuwe plan. Maar ook arbeiders in een wat minder beroerde positie en met hogere lonen kunnen er uiteindelijk de dupe van worden. De afbraak van het sociale stelsel gaat ons allemaal aan. Daarom is onderlinge solidariteit en gezamenlijke strijd onder werkenden en werklozen hard nodig.

Harry Westerink