Laat ze niet vallen, en kom in verzet!

Logo van "Laat ze niet vallen".

Met de leus “Laat kwetsbaar Nederland niet vallen” ageert de FNV tegen de kabinetsplannen met de bijstand, de WSW en de Wajong. Op de website laatzenietvallen.nl trekt de bond flink van leer.

“Onder het misleidende motto ‘Werken naar vermogen’ saneert het kabinet keihard. Zeventigduizend banen voor mensen met een arbeidsbeperking verdwijnen, de Wajong wordt uitgekleed en alle uitkeringen worden dramatisch verlaagd. Honderdduizenden mensen dreigen in armoede te vervallen”, aldus de website. Op de radio klinken spotjes waarin uitkeringsgerechtigden zeggen: “Met een lagere uitkering kom ik echt niet makkelijker aan het werk, hoor!”

Het is zeer verheugend dat de FNV het zo opneemt voor groepen die de vakbeweging vaak links heeft laten liggen. Jammer is dat de “drie concrete dingen die je kunt doen” beperkt blijven tot het sturen van een protest aan de Tweede Kamer-fracties, het attenderen van je vrienden op de website en het opsturen van je eigen verhaal naar de website. Daar kunnen mensen dus hun verhalen kwijt, elkaars verhalen herkennen en je zou hopen: elkaar ontmoeten. Maar helaas ontbreekt dat element aan de campagne. Het is allemaal virtueel, en mensen die meer willen doen kunnen zich niet met elkaar in verbinding stellen. Ook staat er geen mogelijkheid op de site om je met hulp van de vakbond te organiseren tegen de wet Werken naar vermogen.

Hopelijk komt dat nog!

Wie toch alvast wil beginnen met gezamenlijk protest ontwikkelen, die kan op 6 november naar Amsterdam. De Bijstandsbond organiseert dan een dag met ontmoetingen en discussies over de bezuinigingen op nationaal en lokaal niveau, en over mogelijkheden voor strijd daartegen door uitkeringsgerechtigden en andere laagbetaalden.

Willem Slaapmaat