In Leiden slapen nog altijd mensen op straat

Te strikte regels maken dat, in heel het land, uitgeprocedeerde asielzoekers ondanks noodopvangplekken toch op straat belanden. In een artikel op doorbraak.eu roept het Leidse spreekuur De Fabel van de illegaal de gemeente op de zorgplicht serieus te nemen, de nek uit te steken en iedereen op te vangen die hulp behoeft. Mariët van Bommel van De Fabel blikt in het artikel terug op de twee jaar dat de bed-bad-broodopvang (bbb) aan het Maansteenpad open is en laakt de kabinetsplannen om dit soort gemeentelijke voorzieningen te sluiten ten faveure van acht landelijke centra. Daar moeten mensen meewerken aan hun terugkeer en wie dat niet doet, komt op straat te staan. En dat mag niet, betoogt De Fabel, die Leiden oproept de bbb vooral open te houden. Tegelijkertijd geeft Van Bommel de Leidse stichting Uitgeprocedeerde vluchtelingen (STUV) – die de bbb runt – en de gemeente een veeg uit de pan. De toelatingseisen voor een van de dertig bedden zijn zo streng, dat de meeste aanvragers nul op het rekest krijgen. Terwijl de burgemeester had verzekerd “dat niemand in Leiden op straat hoeft te slapen”. De voornaamste reden is dat zij niet al zes maanden in de stad verblijven en daarom geen “Leidse binding” hebben. De gemeente wil niet opdraaien voor andermans vluchtelingen en wijst er verder op dat Leiden wel tegen rijksbeleid in besloot een bbb te handhaven, waar andere gemeenten dat nalieten. Van Bommel vindt het vreselijk. Sowieso stelt zij dat er veertig plekken zijn, want de tien voor noodgevallen rekent ze mee. “Die moet je gewoon gebruiken terwijl je met een andere stad over iemand onderhandelt”, zegt Van Bommel. “Ze zijn bang voor aanzuigende werking, maar er is nu vooral sprake van een soort afstotende werking. Dat kan de bedoeling van de zorgplicht niet zijn.” STUV-voorzitter Henk Boting wil ook niet dat er mensen op straat belanden, maar kan zonder extra geld niet veel. Hij heeft de dertig bedden vrijwel steeds vol. Dat aan de Leidse binding wordt vastgehouden, snapt hij ook wel. “Anders heb ik morgen vier gebouwen nodig.” Hij hoopt dat regiogemeenten hun verantwoordelijkheid ook nemen. “Maar op Katwijk na zeggen ze dat ze die mensen niet hebben. Ja, lekker makkelijk. Dat is alleen formeel zo omdat ze niet onder de WMO vallen. Maar geloof me: iedereen heeft ze.”

Binnert Jan Glastra in In Leiden slapen nog altijd mensen op straat (Leidschdagblad)