Leiden Tegen Fascisme fluit universiteit terug: opvattingen van FvD zijn niet “opmerkelijk” maar racistisch

Begin deze week voerde Leiden Tegen Fascisme (LTF) actie tegen het promoten van een vacature van de fascistische partij FvD door Career Service Humanities van de Universiteit Leiden. De vacature werd weliswaar dinsdag verwijderd, maar de inhoudelijke reactie vanuit de universiteit was bijzonder halfslachtig. In een scherpe brief reageert LTF daarop. Hieronder de integrale tekst daarvan.

Allereerst bedankt voor het antwoord en de tijd die daarin is gestoken. Ook natuurlijk bedankt dat de LinkedIn post in kwestie is verwijderd.

Toch kunnen wij ons niet geheel tevreden wanen met uw antwoord.

Allereerst stelt u dat het beleid van de Career Service erop gericht is om vacatures te checken op geschiktheid voor WO-studenten en WO-starters/afgestudeerden. Echter, dan valt deze vacature buiten het beleid, omdat deze hoofdzakelijk gericht was op mensen die een “hbo-opleiding in de richting van communicatie, media, commerciële economie” volgen. Opleidingen die de Universiteit Leiden voor zover wij weten niet aanbiedt. Daarnaast is dan ook over het vereiste van (J)FvD-lidmaatschap en het zijn van een “FvD-er in hart en nieren” heengekeken. Dit was dus een vacature die niet binnen uw beleid viel, én die stelde dat de stagiair lid zou moeten zijn of worden van een politieke partij. Dat vinden wij een uiterst vreemde situatie en wij zouden dan ook graag opheldering willen over precies hoe het gekomen is dat jullie deze vacature hebben gepubliceerd.

In het Engels. In English.

U zegt dat we FvD omstreden kunnen noemen, en dat deze partij “felle voor- en tegenstanders” heeft doordat zij “opmerkelijke opvattingen en uitspraken” hebben. Wij vinden het heel zacht gezegd opmerkelijk dat u antisemitisme, racisme en andere vormen van haat schaart onder “opmerkelijke opvattingen”. Wij gaan er vanuit dat u bekend bent met het feit dat Baudet sinds zijn opkomst retoriek van raszuiverheid uit, aangezien hij spreekt over dat ‘ze’ in zijn mening “de Nederlandse bevolking homeopathisch verdunnen met alle volkeren van de wereld”. Dit jaar nog heeft hij zijn steun uitgesproken voor een speech van Orbán, waarin de president de nazistische waanbeelden aanhaalt van een Europa geteisterd door een spirituele volkerenchaos veroorzaakt door rassenvermenging. Wij hoeven u ook niet te vertellen dat deze partij verantwoordelijk is voor het bedreigen van journalisten. Al deze dingen scharen onder opmerkelijke opvatting getuigt van of valse intenties, of een waarachtig schadelijke onwetendheid. Het gaat hier om echte mensen, echte studenten, echte medewerkers die in het “dominant blanke Europa” van Baudet ongewenst zijn. Het gaat om de echte consequenties van deze “opmerkelijke opvattingen en uitspraken”, om de mensen die het slachtoffer zijn van ideologisch gedreven geweld – en dat zijn vrijwel altijd gemarginaliseerde mensen.

De reactie van Career Services

Dus door met deze makke en vals-neutrale taal te claimen dat het alleen om opvattingen en uitspraken gaat, slaat Career Services compleet de plank mis.

Het is stuitend en teleurstellend, maar niet verbazingwekkend, dat mensen FvD blijven behandelen als een acceptabele partij, zolang hun geweld zich maar beperkt tot reeds gemarginaliseerde mensen. Pas als het kalf verdronken is, dempt men de put. Door een vacature als deze te delen, laat Career Services zien voor wélke studenten zij werken – los van de intenties van het posten van de vacature.

Daarbij is het verschuilen achter de legaliteit en populariteit van de partij een argument dat historisch besef lijkt te missen. Het is nog niet een heel mensenleven geleden dat een zekere legale en populaire partij de macht binnen de Universiteit overnam. Die gebeurtenis wordt vanuit de universiteit jaarlijks herdacht met de Cleveringa-lezing. In nagedachtenis van Cleveringa’s protestrede, zijn wij het er niet mee eens dat we ‘het daarmee moeten doen.’ 

In de Cleveringa-lezing van 2021 sprak Carel Stolker over het feit dat academische vrijheid essentieel is voor goede wetenschap. FvD kenmerkt zich door een anti-wetenschappelijke houding en een voorliefde voor samenzweringstheorieën. Dit is dezelfde FvD die een paar jaar geleden een meldpunt had opgezet voor linkse docenten. Dus bij uitspraken blijft het niet. Los van dat het delen van de vacature het beeld van partijdigheid bij de Career Service op kan wekken, stroomt het delen van deze vacature lijnrecht in tegen alles waar de universiteit – waar u wel degelijk een onderdeel van uitmaakt – volgens haarzelf voor staat.

Tot slot vinden wij het fijn dat jullie inzien dat het niet juist was om deze vacature uit te lichten en dat jullie er beter op zullen letten. Daar zijn we oprecht blij om! We begrijpen ook de moeilijke situatie die jullie moeten navigeren in het antwoorden op onze emails. Toch vinden wij dat de toon van uw antwoord niet getuigt van een grondig besef van de ernst van deze misstap. Daarnaast is door middel van deze email niet geheel duidelijk geworden hoe deze situatie heeft kunnen plaatsvinden – waar heeft het team Career Service gezocht dat ze deze vacature hebben gevonden? Hoe kon het zo zijn dat er op geen enkel moment is ingegrepen? Het vertrouwen van studenten in de Geesteswetenschappen Career Service is geschaad. Sterker nog, de toondove passages in deze email laten zien dat de rest van de organisatie bij Career Service ook geen oog heeft voor het leed en de schade die extreemrechts aanricht bij echte mensen. Velen van ons zullen twee keer nadenken bij het benaderen van de Career Service of het bijwonen van jullie evenementen – zien jullie dat in? 

Wij zien uw antwoorden op onze vragen tegemoet.

Leiden Tegen Fascisme