Leidse universiteitsraad stemt tegen camera’s: “Dit is invasief, niet-proportioneel en moet weg”

De universiteitsraad stemde maandagmiddag tegen het opnieuw aanzetten van de slimme camera’s. In de raadsvergadering was geen enkele partij voorstander van het reactiveren van het telsysteem op de manier die het college van bestuur had voorgesteld. In een voorlopig advies op basis van de commissievergadering van 23 januari stelde de raad voor om de camera’s eerst op een gering aantal locaties aan te zetten bij wijze van pilot. Maar in de afgelopen week leek de meerderheid van de raad van het idee voor een testfase te zijn afgestapt. Een grote meerderheid wilde de camera’s nu helemaal verwijderd zien. De zorgen om de fundamentele privacy-issues van het systeem waren voor de gehele personeelsgeleding ernstig genoeg om eensgezind tegen te stemmen. Patrick Klaassen van Universitair Belang noemde de classroom scanners “invasief en niet-proportioneel”. Hij vatte zijn betoog bondig samen: “Dit moet weg.” Meerdere raadsleden hekelden daarnaast de onduidelijke communicatie van het college van bestuur over het onderwerp de afgelopen jaren. Volgens Liza Koppes van LVS gaf het bestuur geen enkel blijk van begrip voor het wantrouwen dat er in de universitaire gemeenschap heerst. Joanne Sloof van CSL deed daar nog een schepje bovenop. Volgens haar laat het college te makkelijk de klachten van studenten en medewerkers links liggen, en is er daarmee sprake van “onbehoorlijk bestuur”.

Mark Reid in Universiteitsraad stemt tegen camera’s: ‘Dit is invasief, niet-proportioneel en moet weg’ (Mareonline.nl)