Mathijs van de Sande: “Er staat meer op het spel dan de huidskleur van Piet”

Politiek filosoof Mathijs van de Sande: “Ik snap dat de actiegroep de gang naar de rechter heeft gemaakt”, vertelt Van de Sande vooraf. “Het had echter niet zover moeten komen en getuigt van een zwaktebod van de overheid. Het is kwalijk dat Rutte zegt dat de politiek hier niks mee te maken heeft. Door geen kritisch standpunt in te nemen als overheid, neem je de rechten van deze minderheid niet serieus. Terwijl de overheid ze juist zou moeten beschermen.” Van de Sande begrijpt wel dat politici zich liever niet aan de kwestie willen branden: “Niemand wil een impopulaire mening verdedigen” Maar de discussie gaat volgens hem over veel meer dan alleen het wel of niet toestaan van Zwarte Piet. Het gaat over wie bepaalt wat racisme is en hoe we omgaan met ons koloniale verleden. Zwarte Piet is slechts het symbool van deze discussie. “Dat is ook de reden dat mensen zo heftig reageren. Ze weten ook wel dat er meer op het spel staat dan de huidskleur van Piet. Het raakt een pijnlijke zenuw in onze maatschappij. Dat is niet leuk, maar we moeten nu eenmaal erkennen dat er in Nederland nog steeds een grote mate van ongelijkheid is.” Van de Sande snapt ook wel dat de meeste mensen waarschijnlijk geen racistische intenties hebben. Hij denkt dat het meer de vraag is wie het laatste woord heeft. “Als een bepaalde groep aangeeft iets een probleem te vinden, moet je dat serieus nemen. Als de overheid het dan ook niet erkent, heeft deze minderheid het recht om naar de rechter te trekken.” Maar liever zou Van de Sande een andere oplossing zien. Hij is van mening dat er een taak ligt voor publieke organen zoals gemeentes. “De intocht van Sinterklaas wordt met publieke middelen georganiseerd. Dan zou er ook met iedereen rekening gehouden moeten worden. Deze publieke organen zeggen echter niks met de discussie te maken te hebben, maar nu benadelen ze door hun beleid wel deze minderheid.”

Robin Oosthout in ‘Er staat meer op het spel dan de huidskleur van Piet’ (Voxweb.nl)