Wees solidair met Kick Out Zwarte Piet en onderteken deze open brief!

Kick Out Zwarte Piet
Kick Out Zwarte Piet
Afgelopen dinsdag verscheen in De Telegraaf een hetzerig en leugenachtig artikel van de extreem-rechtse Wierd Duk en zijn collega Marcel Vink. Met dat verschrikkelijke stuk riooljournalistiek werden Mitchell Esajas en Jerry Afriyie, twee kartrekkers van de beweging tegen Zwarte Piet, volop gedemoniseerd en gecriminaliseerd. Eerder schreef Esajas, evenals Afriyie lid van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), al een reactie op het artikel. Vandaag verscheen een open brief ter ondersteuning van KOZP. Doorbraak roept iedereen op om deze open brief te ondertekenen. Hieronder de integrale tekst daarvan.

Donkere dagen staan voor de deur. Niet vanwege de komende feestdagen, maar omdat we zien dat oprecht betrokken burgers steeds verder in een hoek gedreven worden. In verhitte debatten kan de toon uit de bocht schieten, is het gebruik van hyperbolen soms effectief en loont het soms zaken wat scherper voor te stellen. Dat hoort bij een vrije, democratische samenleving. Anders wordt het echter, wanneer zaken zodanig foutief worden voorgesteld dat het mensen in gevaar brengt.

Eerder deze week bestond De Telegraaf het om Kick Out Zwarte Piet, en dan met name Mitchell Esajas en Jerry Afriyie, in een groot, leugenachtig stuk te demoniseren en criminaliseren: ze werden weggezet als terroristen die een gevaar vormen voor Nederland en de Nederlandse cultuur. Vorig jaar hebben we gezien wat het effect is van dit soort propagandistische berichtgeving: op weg naar de demonstratie in Dokkum werden anti-Zwarte Piet demonstranten midden op de snelweg tegengehouden door een grote groep agressieve Friezen die opgejut waren door de oproep van Jenny Douwes hen tegen te houden. Jenny Douwes en haar mede-activisten zijn door de rechtbank veroordeeld, maar voor de activisten is het gevaar niet geweken getuige het artikel in de Telegraaf dat mensen het idee en gevoel geeft dat zij een gevaar zijn dat gestopt moet worden.

Als organisatie staat Kick Out Zwarte Piet voor gelijkheid. Ze zijn tegen het personage Zwarte Piet, omdat die een racistische en kwetsende karikatuur voorstelt van zwarte mensen. Daarmee beweren zij geenszins dat liefhebbers van Zwarte Piet racisten zijn, ze willen zeker niet het Sinterklaasfeest afschaffen en ze zijn ook niet van zins af te rekenen met de “iconen van de Nederlandse cultuur”. KOZP strijdt tegen racisme, gelooft in gelijkheid en vrijheid voor iedereen en hoopt op een inclusief Sinterklaasfeest dat door alle kinderen, ongeacht hun huidskleur, onbezorgd gevierd kan worden. Ze geloven niet dat een kleurenpiet of roetveegpiet het feest teniet doet, maar juist verrijkt.

Desondanks schildert De Telegraaf, bij monde van hun journalist Wierd Duk, hen af als gevaar. Eerst en vooral: het is de taak van journalisten mensen feitelijk te informeren. Wanneer journalisten die taak laten liggen en een activistische agenda dienen en persoonlijke kruistocht voeren tegen andersdenkenden, is dat niet alleen schadelijk voor de slachtoffers en de samenleving, maar ook voor de journalistiek. Inmiddels horen we van mensen dat zij bang zijn te demonstreren en hun mening te geven. Esajas en Afriyie voelen zich, ondanks hun bewonderenswaardige volharding, gemarginaliseerd en ze maken zich zorgen om hun veiligheid en die van hun kinderen en dierbaren.

Is dit het Nederland dat we willen? Is dit waar het Sinterklaasfeest voor staat? Onveiligheid en aantasting van grondrechten zoals demonstratierecht en vrijheid van meningsuiting? Staat de zwarte kleur van Piet boven alles en iedereen? We hopen oprecht van niet.

We begrijpen dat er mensen zijn die het oneens zijn met KOZP; daarbij is het belangrijk het te weten dat KOZP altijd en zonder voorbehoud het gesprek met iedereen wil aangaan. Dat zij desondanks weggezet worden en hun demonstratierecht wederom wordt beknot, vinden we bijzonder zorgwekkend. De mensen achter KOZP hebben evenveel recht om te betogen als iedere andere groepering, zonder daarbij gehinderd te worden door tegenstanders of de knuppel van de politie. Zij brengen niemand in gevaar, schelden niemand uit, geen kind zal last van hen ondervinden. Zeker dat laatste willen we, gezien de hetzerige berichtgeving, benadrukken. Ze willen slechts met hun aanwezigheid uiting geven aan hun mening en verdriet.

Laten we niet vergeten: hun demonstratierecht is ook het uwe. Hun vrijheid van meningsuiting is de uwe. Hun veiligheid is de uwe.

Hier kun je de open brief ondertekenen.

Harry Westerink