#metoo een keerpunt: het gaat om macht

Weinstein en soortgelijken zijn vooral mannen geobsedeerd door macht. Om het plat te zeggen: als Weinstein (alleen) een seksverslaafde was, had hij genoeg dollars om met betaalde seks aan zijn gerief te komen. Maar daar ging het hem niet om. Het ging hem er om zijn slachtoffers te laten merken dat, hoe succesvol ze ook waren, ze uiteindelijk toch maar een vrouw waren, en afhankelijk van een man als hij die hun carrière kon maken of breken. Dat zien we ook bij de Nederlandse voorbeelden die nu naar buiten komen. Ik had nooit gedacht dat leraren op een theaterschool tot de machtigen der aarde behoren. Maar inmiddels weet ik beter. Het blijkt dat, althans op de theaterscholen in Amsterdam en Arnhem, docenten een vrijwel onbeperkte macht hadden om in hun eentje en zonder objectieve criteria of een second opinion hun leerlingen te beoordelen, en dat die laatsten dus volledig aan de grillen van de maestro waren overgeleverd. Dat is natuurlijk de kater op het spek binden. Zo veel ongecontroleerde macht is vragen om misbruik daarvan. Allerlei rechtse commentatoren die zich de afgelopen jaren ingespannen hebben om het beeld van de beschaafde ‘wij’ ten opzichte van de onbeschaafde ‘zij’ neer te zetten zijn natuurlijk verre van gelukkig met het doorbreken van dat beeld door #wetoo. Zo omschrijft Elif Isitman op Elsevier #metoo als hysterisch (de geëigende term om vrouwelijke emoties af te doen), stelt dat het werkelijke probleem van seksueel geweld er door overschaduwd wordt en maakt zich er vooral zorgen over dat het allemaal verwarrend is voor mannen. Sylvain Ephimenco betoogt op Trouw dat #metoo karikaturaal is en dat: “Het overgrote deel van de mannen – ikzelf, mijn vader, mijn broer, mijn schoonzoon, om wat te noemen – zich niet herkennen in een al te generaliserende en weinig genuanceerde benadering”. Wat hem betreft moeten we het dan ook maar weer snel hebben over de ontvoerde schoolmeisjes uit Nigeria, de terroristen van Islamitische Staat en de aanrandingen op Oudejaarsavond 2015 in Keulen.

Willem Bos in #metoo een keerpunt: het gaat om macht (Grenzeloos)