Nazi’s willen op 10 november in Nijmegen demonstreren tegen links centrum De Grote Broek

Het extreem-rechtse Racial Volunteer Force (RVF) zal op 10 november tegenover het voormalig kraakpand De Grote Broek demonstreren. Zij eisen dat het pand direct haar deuren sluit omdat het zou fungeren als broedplaats voor links-extremisme. In een persbericht beweert het RVF dat de gemeente vreest voor een escalatie en daarom een alternatieve locatie heeft aangewezen voor het protest. Volgens de woorvoerder van de gemeente klopt dit niet (…) Over een eventuele gewelddadige confrontatie tussen rechts- en links-extremisten maakt het RVF zich niet al te druk. “Wij maken ons geen zorgen. Als het op geweld uitdraait, dan komt dat vanuit de links-extremistische hoek en zullen wij ons verweren”, vertelt Johnboy Willemse, woordvoerder van het RVF. Antifa Nederland bestempelt de uitspraken van Willemse als onzin. “Het RVF is onderdeel van Blood & Honour/Combat 18, internationale terreurnetwerken.” Ook Tommy Ryan, anarchist, activist en actief bij de website anarchisme.nl, noemt de aantijgingen van Willemse “goedkope trucs om hun politieke tegenstander te criminaliseren”. In de Grote Broek zijn veel anarchisten actief, die het sociale centrum draaiende houden. De oproep van het RVF om het centrum te sluiten zal daarom kunnen rekenen op een tegenreactie. “Natuurlijk verweren anarchisten zich in het geval van een dergelijke dreiging”, aldus Tommy Ryan. Of er daadwerkelijk een tegendemonstratie in het verschiet staat weet hij niet: “Er zullen misschien anti-fascisten aanwezig zijn; ik hoop het, maar tot op heden heb ik geen oproep tot mobilisatie of iets dergelijks gezien”, aldus Ryan. Het RVF laat weten niet uit te zijn op een gewelddadige ontmoeting met eventuele tegendemonstranten, maar schuwt deze niet. “Het gaat ons om het aankaarten van de praktijken in het links-radicale milieu van De Grote Broek en de rol van de gemeente Nijmegen. Wij zijn niet uit op een fysieke confrontatie, maar wij gaan dat zeker niet uit de weg. Wij demonstreren waar wij willen, ook in een linkse stad als Nijmegen”, vertelt ene ‘Job’, woordvoerder van de Facebook-pagina RVF Zuidwest. Waar het RVF de bewering op baseert dat links-extremisten gewelddadige activiteiten ontplooien in De Grote Broek, is niet geheel duidelijk. “Wij zullen op de dag zelf bij onze toespraken voor kameraden en belangstellenden met voorbeelden komen. Zonder hier op dit moment alles prijs te geven, is het geen geheim dat Nijmegen met zijn linkse bestuur een grote sympathie heeft voor linksradicalen die onder meer in De Grote Broek samen komen”, aldus RVF Zuidwest. Volgens Ryan voelen extreem-rechtse groeperingen zich steeds verder gelegitimeerd om weer de straat op te gaan vanwege de “opkomst en vestiging van het rechtspopulisme”. “Groepen als het RVF hebben niet alleen ideeën op papier, maar uiteindelijk ook de motivatie voor een fysieke uitvoering daarvan. Ik denk dat het genoeg zegt in welke traditie de Racial Volunteer Force zich plaatst. Deze organisatie eert de Waffen SS: de nazistische bezetter van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.” Ryan vervolgt: “We zouden toch wel hebben geleerd van de gevolgen van het fascisme en nationaal-socialisme? De uitspraak ‘dit nooit meer’ behelst naar mijn idee niet dat we dit probleem pas moeten bestrijden op het moment dat er slachtoffers vallen. Laten we voorkomen dat het zo ver komt en de systematische ontwikkeling van het fascisme herkennen voor wat het is.” Ryan denkt echter niet dat het aan de staat is om enige demonstratie te verbieden, noch om deze te faciliteren. “Ik denk dat het aan de bevolking is om iets te tolereren of iets verwerpelijk te vinden. Op het moment dat men nazisme op straat iets verwerpelijk vindt en zich hier tegen wil verzetten, vind ik dat dit mogelijk moet zijn. Vrijheid van meningsuiting betekent wat dat betreft voor mij niet dat je iets kunt verkondigen zonder dat je daar de consequenties van onder ogen wilt of hoeft te zien.”

In Radicaal-rechtse RVF eist sluiting voormalig kraakpand Grote Broek (RN7)