Nieuws online-database Piketty laat zien hoeveel rijker de rijken voortdurend worden

Er is door Thomas Piketty een nieuwe website gelanceerd met grafieken, tabellen en cijfers over de inkomensongelijkheid en de tegenstellingen tussen arm en rijk door de eeuwen heen, de World Wealth and Income Database. Je kunt zoeken op verschillende landen en meer dan 110 onderzoekers van over de hele wereld onderzoeken zeventig landen, ook Nederland. Ik moet zeggen dat de database nog niet goed werkt, hij geeft hier en daar als je zoekt een error. Tegelijkertijd werden de resultaten bekend van een nieuw onderzoek naar de tegenstellingen tussen arm en rijk in de Verenigde Staten. Met een opvallend resultaat: het aandeel van de onderste vijftig procent inkomens is gedaald van twintig tot twaalf procent van het totale nationale inkomen tussen 1980 en 2014, terwijl het aandeel dat naar de top 1 procent gaat, is gestegen van elf tot twintig procent ten opzichte van dezelfde periode. Het gemiddelde jaarinkomen van de onderste vijftig procent is blijven steken op ongeveer zestienduizend dollar per volwassene (uitgedrukt in constante dollars 2015), terwijl het gemiddelde inkomen van de top 1 procent is gestegen van 27 maal tot 81 maal dit bedrag, dat wil zeggen van iets meer dan vierhonderdduizend dollar in 1980 tot meer dan 1,3 miljoen dollar in 2014. De nieuwe studie van onder andere Piketty zelf is hier te vinden.

Piet van de Lende over de World Wealth and Income Database