Onderteken ook de verklaringen voor 21 maart, internationale dag tegen racisme!

Doorbraak ondertekent twee verklaringen in het kader van de internationale dag tegen racisme: een manifest van Comité 21 maart, en een oproeptekst van Platform Stop Racisme. We roepen andere organisaties op om ook te tekenen. Beide teksten kan je onderaan lezen.

Comité 21 maart organiseert op zaterdag 19 maart de jaarlijkse demonstratie tegen racisme in het kader van de internationale dag tegen racisme, in Amsterdam. Platform Stop Racisme roept op om op zondag 13 maart, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, op zoveel mogelijk plekken in het land de straat op te gaan tegen racisme en fascisme.

Doorbraak ondertekent dus beide oproepen. Wel missen we, net als in vorige jaren, nog het een en ander in de oproepen. We snappen natuurlijk dat het niet mogelijk en wenselijk is om alles in zo’n korte tekst te benoemen en dat er altijd dingen zullen ontbreken. Maar we vinden het jammer dat de concrete strijden die in Nederland op dit moment tegen racisme gevoerd worden, zoals de blijvend actuele strijd tegen Zwarte Piet, de strijd tegen racistisch politiegeweld en de strijd tegen koloniale verheerlijking, wat ondergesneeuwd raken. Terwijl dat volgens ons toch een paar van de belangrijke inspiratiebronnen zijn waar we uit zouden moeten putten.

Daarnaast focussen beide teksten erg op extreem-rechtse partijen, die zonder meer een enorm gevaar zijn, maar ze gaan te gemakkelijk voorbij aan het racisme dat álle parlementaire partijen kenmerkt (met uitzondering van BIJ1). Partijen die met hun opstelling juist ook de opkomst van nóg rechtsere partijen mogelijk maken.

Als laatste missen we wat strategische overwegingen in de tekst. Hoe gaat het bij elkaar brengen van al deze organisaties helpen in de strijd tegen racisme? Hoe gaan we hieruit een sterke beweging bouwen die écht relevant kan worden in de strijd tegen (extreem) rechts en institutioneel en alledaags racisme? Wat voor campagnes moeten we daartoe voeren, rond welke issues kunnen we mensen mobiliseren, etc? Wij hebben op deze vragen ook geen directe antwoorden, maar we denken dat het belangrijk is om zulk soort tactische en strategische doelen te hebben om ons als organisaties achter te kunnen verenigen.

Joris Hanse


Manifest van het Comité 21 maart – samen tegen racisme en discriminatie

Het Comité 21 Maart is opgericht in het verlengde van het besluit van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1966 – zes jaar na het bloedbad in Sharpeville in Apartheid Zuid-Afrika – om 21 maart uit te roepen tot de internationale dag van de strijd tegen racisme en discriminatie.

Het comité streeft sinds zijn oprichting naar het opbouwen van een breed samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties die strijden tegen racisme en discriminatie, waaronder migranten en vluchtelingenorganisaties, politieke partijen en vakbonden. Samen strijden tegen racisme en discriminatie is het vertrekpunt van het comité, waarbij de jaarlijkse demonstratie op of rond 21 maart de belangrijkste activiteit vormt.

Onze samenleving kampt met economische ongelijkheid, racisme en discriminatie. Het afgelopen jaar is de wereld hard geraakt door de coronapandemie, ook Nederland. De nasleep ervan zal de onderlinge verhoudingen verder onder druk zetten. Bijvoorbeeld: wie gaat de pandemie betalen? Voor economisch zwakken in de samenleving, onder wie zwarte mensen, mensen van kleur en mensen met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd zijn, zullen stijgende kosten van levensonderhoud en van basisvoorzieningen extra hard aankomen. Al vóór het uitbreken van de coronapandemie hebben wij de ontwrichtende gevolgen gezien van toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt en een groot tekort aan betaalbare woningen. Een groeiend aantal mensen hebben daarmee basisvoorwaarden voor een normaal bestaan zien wegvallen.

Daarbij hebben wij de afgelopen jaren een verontrustende toename van haat en geweld gezien op basis van onder meer etniciteit en identiteit. Voor die polarisatie zijn vooral extreem-rechtse groeperingen verantwoordelijk. Hun invloed blijft groeien. Zo hebben zij bij de algemene verkiezingen van maart 2021 hun positie in de Tweede Kamer verder weten te versterken. Maar ook op andere institutionele niveaus zijn er zorgwekkende ontwikkelingen, zoals is gebleken uit de opstelling van de bestuursrechtelijke macht in het kinderopvangtoeslag schandaal, door mee te gaan in het beleid van de overheid dat onder meer mensen met een migratieachtergrond stigmatiseert en in de vorm van het sanctioneren van etnisch profileren door de politie.

Anti-Zwarte Piet-activisten, moslims/moslim vrouwen, joden, LHBTQI+ers en vluchtelingen, maar ook moskeeën en AZCs zijn de afgelopen jaren doelwit geweest van verbaal dan wel openlijk geweld van de kant van extreem-rechtse groeperingen. Onder invloed van de coronapandemie is daar het versterkte racisme tegen Oost-Aziaten bijgekomen.

Deze tendens van toenemend racisme en discriminatie heeft inmiddels ook in mediakanalen zijn weerslag gekregen.

Bewustwording van, en het verzet tegen racisme en discriminatie is de afgelopen jaren toegenomen. Afgelopen zomer wist de Black Lives Matter (BLM)-beweging bij diverse demonstraties ruim 60.000 mensen te mobiliseren om solidariteit te betuigen met de slachtoffers van racistisch politiegeweld en anti-zwart racisme in de Verenigde Staten. Naast de BLM-beweging heeft ook de LHBTQI+-beweging als emancipatoire beweging haar stempel op de ontwikkelingen gedrukt. Deze en andere bewegingen hebben met hun protesten ertoe bijgedragen dat anti-racisme en anti-discriminatie inmiddels een hogere plaats hebben gekregen op de agenda van organisaties en instituten. Daarbij is er meer oog gekomen voor diversiteit en inclusie in de samenleving, waaronder op de arbeidsmarkt.

Om de zaken structureel aan te kunnen pakken, moet er echter een Deltaplan tegen racisme en discriminatie komen, met daarin onder meer: registratie van racistische uitingen, een krachtige aanpak van institutioneel racisme, het strafbaar stellen van etnisch profileren, dit alles geheel in lijn met door Nederland onderschreven conventies inzake individuele en collectieve mensenrechten, inclusief de rechten van (klimaat) vluchtelingen; er moet een eind komen aan een systematisch en hiërarchisch onderscheid tussen (groepen) burgers op basis van huidskleur, etniciteit, cultuur, beperking, land van herkomst, nationaliteit, seksuele geaardheid, religie en/of levensbeschouwing; in de economische sfeer moet het minimumloon snel tot 14 euro per uur verhoogd worden en moeten de problemen op de woningmarkt krachtig aangepakt worden.

In maart 2022 zullen er gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Daarbij moet er alles aan gedaan worden om ervoor te zorgen dat racistische partijen en racisten uit de gemeenteraden geweerd worden. Daaraan kunnen wij bijdragen door samen een vuist tegen deze krachten te maken. Wij willen een brede representatie van de samenleving terugzien in verschillende vertegenwoordigende lichamen, met of zonder een beperking, waarbij geen sprake is van een kloof tussen mannen en vrouwen en tussen witte mensen, mensen van kleur en zwarte mensen.

Het afgelopen jaar hebben ruim 160 organisaties zich geschaard achter het manifest tegen racisme en discriminatie, waarvan het Comité 21 maart een van de initiatiefnemers was. Daarnaast hebben partijen – groot en klein – zich tegen racisme en discriminatie uitgesproken. Hun aantal neemt nog altijd toe.

Het is van wezenlijk belang om samen de strijd aan te gaan, elkaar te blijven vinden en ons te verbinden. Laten wij samen gaan voor het opbouwen van een nog breder front tegen racisme en discriminatie binnen onze samenleving.

Tekenen kan hier.


Oproep van het Platform Stop Racisme

Geen racisme en fascisme in de raad

Racisme moet een halt toegeroepen worden. Jarenlange bezuinigingen en privatiseringen hebben de levens van werkende mensen steeds zwaarder gemaakt. Deze problemen worden voor mensen van kleur nog eens verergerd. Zij worden geconfronteerd met onderadvisering op scholen, discriminatie op de arbeidsmarkt en repressief en racistisch politie-optreden. Partijen zoals de VVD gebruiken vluchtelingen als bliksemafleider voor de onder hun leiding afgebroken sociale woningbouw, maar wij laten ons niet tegen elkaar uitspelen.

Institutioneel racisme

Het is een klap in het gezicht van slachtoffers van het toeslagenschandaal dat Rutte III nu gewoon een doorstart lijkt te maken. Racistisch overheidsoptreden speelde in dit schandaal een centrale rol, maar kreeg rugdekking door de Raad van State. Etnisch profileren door de marechaussee is toegestaan, omdat “de Nederlander” volgens de rechter wit zou zijn. Maar mensen van kleur zijn hier, omdat de Nederlandse staat en bedrijfsleven al honderden bloedige jaren daar is. De erfenis van het kolonialisme werkt nog steeds door.

De Afghanistan-crisis heeft andermaal het onmenselijke vluchtelingenbeleid zichtbaar gemaakt. Maandenlang legde het ‘demissionaire’ kabinet verzoeken om Afghanen te repatriëren die voor de Nederlandse staat hebben gewerkt naast zich neer. Mensen die vluchten voor oorlog, armoede of klimaatontwrichting worden aan de Europese grenzen tegengehouden of teruggeduwd. Nederlandse bedrijven profiteren van wapenhandel en Fort Europa. Eenmaal in Nederland worden veel vluchtelingen opgesloten of gedwongen op straat te overleven.

Extreem-rechts

De coronacrisis ging samen met een snelle normalisering van antisemitisme, racisme tegen mensen uit Zuid-Oost Azië en uitsluiting van mensen met een beperking. Onder het mom van protesten tegen het coronabeleid wist extreem-rechts steeds meer mensen aan zich te binden. Vergelijkingen van de coronapas met de positie van de Joden in de jaren dertig en veertig en met Apartheid helpen deze geschiedenis te bagatelliseren. Binnen de marsen dragen nazi’s ook de door de NSB gebruikte Prinsenvlag.

Aangemoedigd door de misogynie, homohaat en transfobie van politici zoals Baudet en Wilders, neemt ook de intimidatie en het geweld toe. Vrouwen zijn op straat en online steeds meer een mikpunt van intimidatie. Homoseksuele voetbalfans en mensen die zich solidair verklaren met lhbtqi+ers worden geconfronteerd met brandstichting en bedreigingen. In Amsterdam werd trans activist Mala Badi overdag aangevallen.

Verkiezingen

In maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Extreem-rechtse partijen die nu in de Tweede Kamer zitten, zullen proberen ook hier zetels te winnen. Of het nu gaat om de islamofobie van de PVV, het neo-fascisme van FvD of het meer mainstream racisme van JA21: zij hebben de wind in de rug. Het is daarom hoog tijd dat we de straat op gaan voor solidariteit en gelijkwaardigheid.

Wij zijn hiermee onderdeel van een grotere en internationale beweging. Door de hele wereld gingen miljoenen mensen de straat op onder de leus Black Lives Matter. In Duitsland leed het AfD een verkiezingsnederlaag, in de VS wist racist Trump de verkiezingen niet te winnen en ook Bolsonaro wordt op straat geconfronteerd met massaal verzet.

Dat is waarom we zeggen: geen racisme in de raad. Demonstreer mee in het kader van de internationale dag tegen racisme!

Tekenen kan hier.