Noisejob: Welke weg?

De Iraanse vrouw stond bij het raam en ademde diep in. Sinds een jaar woonde ze in een asielzoekerscentrum. Samen met haar man en kinderen was ze gevlucht voor het moslimfundamentalistische regime in haar land, voor de strenge baardmannen die het leven van miljoenen Iraniërs maken en breken. Ze bedankte God dat ze na jarenlange onderdrukking eindelijk een beetje vrijheid

Verder lezen Reageren?

De neo-liberale grote broer

In een eerder artikel besteedde ik al aandacht aan de neo-liberale strafstaat: een complex van disciplineringsmaatregelen die de burgers ertoe moet brengen op de arbeidsmarkt braaf mee te draaien in de concurrentiecarrousel om de flexibele arbeid. En die mensen die werk hebben ertoe moet brengen braaf mee te werken aan de opvoering van de arbeidsproductiviteit door de invoering van opjaagsystemen.

Verder lezen Reageren?

Actiequiz “Bekogel de bestuurders”

Bij de actie tegen sociale kaalslag, gisteren in Leiden, organiseerde Doorbraak ook een quiz. Alle aanwezige actievoerders en toevallige voorbijgangers mochten meedoen. Wie het eerst het goede antwoord riep, won en mocht vervolgens met drie ballen proberen een stapel blikken met de tronie van de betreffende beleidsmaker om te gooien. Wie de meeste goede antwoorden gaf, kreeg een medaille. Vals

Verder lezen Reageren?

Lente in Birma?

In Birma is de laatste maanden vanuit het bewind een belangrijk politiek hervormingsproces in gang gezet. Verkiezingen waarbij weer iets te kiezen valt, ruimte voor politici van de oppositie om campagne te voeren, wapenstilstanden met guerrillabewegingen van niet-Birmese bevolkingsgroepen die tegen het centrale gezag vechten. Intussen beginnen onderin de maatschappij arbeiders zich te roeren voor meer loon. Er lijkt iets

Verder lezen Reageren?

Kennisquiz en ballenwerpen tegen de sociale kaalslag

Vandaag hebben activisten en sympathisanten van Doorbraak in Leiden actie gevoerd tegen dwangarbeid, en voor een leefbaar inkomen en de mogelijkheid om zelf je eigen leven te kunnen bepalen. Bij het Stadsbouwhuis, waar werklozen hun uitkering komen aanvragen, was er een feestelijke manifestatie. Doorbraak is al een tijd actief tegen dwangarbeid in Leiden, onder andere bij de opening van het

Verder lezen 1 Reactie

Joke Kaviaar: Geen doodgevroren vluchtelingen a.u.b.

Wat is het toch een prachtig land, dit. Het is bedekt met een laag sneeuw. De zon gaat in vlammen onder. Buiten vriest het, binnen zet ik de kachel wat hoger. Bij nacht doet de volle maan de velden oplichten, blauw, mysterieus, alsof een eeuwige rust over ons allen is gekomen. In de tuin verzamelen zich de volgende morgen merels,

Verder lezen 2 Reacties

Geen nationaliteit, geen identiteit, geen bestaan

Van alle migranten en vluchtelingen worden staatlozen, mensen zonder nationaliteit, in het bijzonder geconfronteerd met de gekmakende mallemolen van de staatsbureaucratie. Hun bestaan doet denken aan de lotgevallen van de hoofdpersoon Gerald Gale in de beroemde roman “Het dodenschip” (1926) van B. Traven. De zeeman mist de afvaart van zijn schip in een vreemd land, blijft zonder pas en persoonlijke

Verder lezen Reageren?

Minder verdienen en minder eten om de BV Nederland te steunen? Echt niet!

Werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes stelde deze week voor om alle lonen en uitkeringen voor een of twee jaar te bevriezen. Met z’n allen “solidair” even wat minder inkomen, om de BV Nederland te steunen, en de noodzaak van verdere bezuinigingen te beperken. Zo’n nullijn zou de overheid namelijk miljarden schelen in uitgaven aan ambtenarensalarissen en uitkeringen. De nullijn zou deel moeten

Verder lezen 2 Reacties

Leers bestrijdt mensenhandel om migratie beter te kunnen beheersen

Volgens minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel maken flink wat migranten misbruik van de verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel. Hij geeft openlijk toe dat hij dat niet kan onderbouwen, maar neemt toch alvast maatregelen om de uit zijn duim gezogen fraude tegen te gaan. Organisaties die opkomen voor de belangen van slachtoffers van mensenhandel, vegen er in een protestbrief

Verder lezen 1 Reactie

Containerleven

Op zoek naar goedkope woonruimte? Voor slechts driehonderd euro per maand huur je nu een zelfstandige woning, midden in de Randstad. Waar vind je dat tegenwoordig nog? Bij nader inzien blijkt deze mogelijkheid die geboden wordt door het Nederlandse bedrijf Tempohousing toch niet zo aantrekkelijk. De als hotel omschreven woning blijkt in werkelijkheid een zeecontainer, gelegen bij een bedrijventerrein aan

Verder lezen Reageren?