Participatie – verschuiving geldstromen van arbeid naar kapitaal

De nieuwe onderneming behoeft een sociaal arrangement dat spreekt van gedeelde informatie en besluitvorming, van zelfsturing en een “psychologisch gevoel van eigendom” dat uitgroeit tot een “echte eigenaarsmentaliteit”. Werkgever en werknemer zijn ‘business partners’. Een dergelijke bedrijfsparticipatie reikt, volgens de consultants, verder dan de wereld van de arbeid en staat model voor een algemeen samenlevingsproject. Dat wil zeggen: ondernemen is samenleven en samenleven is ondernemen. Een maatschappijbeeld rustend op zelforganisatie, waarbij ieder eigenaar is van de verworven lust en de opgelopen last. Bij Bolkestein en Rutte heet dat heel onwerelds “bezield verband”. De staatsveiligheid van Opstelten en Teeven vergetend, wordt de burgers niets opgedragen, krijgen ze alle ruimte in elkaars zorgen op te gaan en hun problemen op te lossen.

Hans Boot in Zelfgeleid onvermogen (solidariteit.nl)