Protesteer tegen de weigering van de gemeente Hoorn om nazaten van slachtoffers van genocidepleger Coen spreektijd te geven!

Actiebord bij de actie tegen het beeld van JP Coen in 2022.

In de strijd voor dekolonisering van Hoorn is het uiterst belangrijk dat nazaten van slaafgemaakten, nazaten van slachtoffers van de genocidepleger Jan Pieterszoon Coen en andere mensen van kleur hun stem kunnen laten horen. Maar de griffie van de gemeente Hoorn weigert om een nazaat van slachtoffers van Coen spreektijd te geven over het standbeeld van Coen tijdens de raadsvergadering van aanstaande dinsdag. Eerder zijn ook anderen al gedwarsboomd om gebruik te maken van hun spreekrecht. Wie geen inwoner van Hoorn is en wie geen “direct belang” zou hebben bij het inspreken, moet volgens de griffie blijkbaar zijn mond houden.

Het is belachelijk en vernederend dat een nazaat van slachtoffers van Coen de mond wordt gesnoerd omdat die persoon geen “direct belang” zou hebben bij het lopende debat in de gemeenteraad over de vraag of het standbeeld van Coen moet blijven staan of moet worden verwijderd. Het is precies andersom: de stem van nazaten van slachtoffers van Coen zou in dit debat juist als eerste moeten worden gehoord, in en buiten de gemeenteraad. Daarom roepen We Promise en de Werkgroep Slavernijverleden Hoorn iedereen op om in actie te komen.

Laat de griffie en de gemeenteraad van Hoorn weten dat je woedend bent over de weigering van de gemeente Hoorn om nazaten van slachtoffers van Coen spreektijd te geven. Je kunt daarvoor de onderstaande voorbeeldbrief gebruiken (of een eigen versie maken).


Beste griffie en gemeenteraad van Hoorn,

Ik schrijf deze brief om mijn diepe ongenoegen en afschuw te uiten over het feit dat een nazaat van slachtoffers van Jan Pieterszoon Coen niet de mogelijkheid krijgt om in te spreken in de gemeenteraad van Hoorn, terwijl die persoon een direct belanghebbende is en als nazaat de belangrijkste stem heeft met betrekking tot het standbeeld van Coen in Hoorn en alles dat daarmee samenhangt.

Het is van groot belang dat alle betrokkenen de kans krijgen om hun perspectief en ervaringen te delen. Door de nazaat van slachtoffers van Coen te weerhouden van inspraak, wordt de stem van nazaten onrechtvaardig genegeerd. Juist aan die nazaten spreektijd geven is niet alleen een kwestie van gelijkheid, maar ook van respect en erkenning voor degenen die het meest direct zijn getroffen door het koloniale verleden, in het bijzonder door de genocide die onder leiding van Coen werd gepleegd op de Banda-eilanden

Ik roep u op om deze beslissing te heroverwegen en ervoor te zorgen dat de nazaat van slachtoffers van Coen alsnog de mogelijkheid krijgt om haar verhaal te delen. Laten we samen streven naar een inclusieve en rechtvaardige samenleving waarin iedere stem gehoord wordt en te luisteren naar de mensen waar het daadwerkelijk over gaat.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Je kunt mailen naar: griffie@hoorn.nl

Harry Westerink