Protesteer tegen wetsvoorstel “eens illegaal, altijd illegaal”

De Tweede Kamer gaat beslissen
Volgende week debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om aanvragen voor verblijfsrecht af te wijzen om de enkele reden dat de aanvrager illegaal in Nederland verblijft. Eens illegaal, altijd illegaal dus. Het voorstel dreigt de toch al zo beroerde positie van mensen zonder papieren nog verder te verslechteren door hen elke kans te ontnemen om ooit nog een verblijfsvergunning te krijgen. Staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak probeert om deze wetswijziging zo snel mogelijk door het parlement te loodsen. Dat mag niet gebeuren, vinden zelforganisaties van illegalen en allerlei steungroepen, waaronder ook Doorbraak. Zij roepen op tot een breed protest tegen dit wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel is niet alleen in strijd met internationale mensenrechtenverdragen, maar stigmatiseert en criminaliseert illegalen ook door hen te straffen voor het systeem van maatschappelijke uitsluiting dat de overheid sinds het begin van de jaren 90 heeft opgebouwd. Eerst heeft de overheid mensen illegaal gemaakt, en nu dreigt die overheid  illegaal verblijf als argument te gaan inzetten om verblijfsaanvragen te kunnen afwijzen. Het voorstel is een gevaarlijke stap in de richting van de algehele strafbaarstelling van illegaal verblijf. Zo voert Albayrak de druk verder op om ongewenste migranten het land uit te kunnen schoppen.

Doorbraak roept iedereen op om te protesteren tegen het wetsvoorstel. Dat kan bijvoorbeeld door een reactie te sturen naar leden van de Tweede Kamer. Je kunt daartoe de onderstaande tekst gebruiken, of je eigen tekst. De mailadressen van de Kamerleden vind je eveneens hieronder. Hoe meer mensen protesteren, hoe groter de kans dat het wetsvoorstel wordt verworpen.

Harry Westerink
Mariët van Bommel


(voorbeeldbrief)

Onderwerp: Kamerstuk 31549 (wijziging Vreemdelingenwet)

Geacht Tweede Kamerlid,

Ik verzoek u hierbij om tegen de voorgestelde wijziging van art. 16 van de Vreemdelingenwet 2000 te stemmen. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om aanvragen voor verblijfsrecht af te wijzen om de enkele reden dat de aanvrager illegaal in Nederland verblijft. Dat is niet alleen in strijd met allerlei internationale mensenrechtenverdragen, maar stigmatiseert en criminaliseert mensen zonder verblijfsrecht, onder wie kinderen, zieke mensen, mensen die een gezin willen vormen, slachtoffers van mensenhandel, slachtoffers van eerwraak en huiselijk geweld, en vluchtelingen die om welke reden dan ook niet kunnen of willen terugkeren naar hun land van herkomst. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, dan zouden zij nooit meer verblijfsrecht kunnen krijgen.

Het wetsvoorstel betreft een "kan"-bepaling. Het biedt een mogelijkheid om verblijfsaanvragen af te wijzen op grond van illegaal verblijf, dus geen verplichting. Maar dat mag geen reden zijn om te denken dat het allemaal wel meevalt. Ten eerste mogen  verblijfsaanvragen principieel gezien nooit worden afgewezen om de enkele reden dat de aanvrager illegaal is. Dat doet namelijk in het geheel geen recht aan de persoonlijke omstandigheden en de maatschappelijke positie van de aanvrager. Ten tweede blijkt uit het antwoord van staatssecretaris Albayrak op vragen uit de Tweede Kamer dat zij illegaal verblijf opvat als "verstoring van en derhalve inbreuk op de maatschappelijke orde en daarmee ook de openbare orde in ruime zin". Het wetsvoorstel dient naar mijn mening aangemerkt te worden als een gevaarlijke stap in de richting van algehele strafbaarstelling van illegaal verblijf. Uit het antwoord van Albayrak spreekt de intentie om de tegenwerping "illegaliteit" over de hele linie te gaan toepassen, dus niet als uitzondering. Juist het niet toepassen van de tegenwerping zal een uitzonderingsgeval worden, zo vrees ik.

Het wetsvoorstel is naar mijn mening dan ook onrechtvaardig, onwenselijk, onjuist en onrechtmatig.

Graag ontvang ik een reactie van u op mijn verzoek om het wetsvoorstel af te wijzen.

Met vriendelijke groet,

(Je naam)


(Mailadressen van Kamerleden van de Vaste Kamercommissie voor Justitie, waar ook vreemdelingenrecht onder valt.)

SP: jdewit@sp.nl, A.Gerkens@tweedekamer.nl, KvanVelzen@sp.nl, e.roemer@tweedekamer.nl

GroenLinks: N.Azough@tweedekamer.nl

CDA: M.dePater@tweedekamer.nl, C.Coruz@tweedekamer.nl, S.Buma@tweedekamer.nl,
F.Joldersma@tweedekamer.nl, N.vVroonhoven@tweedekamer.nl, m.vtoorenburg@tweedekamer.nl

PvdA: k.arib@tweedekamer.nl, A.Timmer@tweedekamer.nl, l.bouwmeester@tweedekamer.nl,
t.heerts@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl

D66: a.pechtold@tweedekamer.nl

CU: e.anker@tweedekamer.nl

PvdD: zie: www.partijvoordedieren.nl/content/view/209