Psychologische en sociale gevolgen van slavernij

Wat is slavenmentaliteit, hoe kan het dat het nog bestaat, en hoe zien wij het terug? Slavenmentaliteit is een bepaald gedrag dat is ontstaan tijdens het Atlantische slavernijverleden. Het leeft nog steeds omdat het een pedagogische cirkel is die generaties lang is meegegeven in de opvoeding. Omdat deze vervloekte cirkel nog niet is verbroken kunnen wij het tot de dag van vandaag terug zien in de hele zwarte bevolking. En zolang wij dit niet inzien zal de cirkel rond blijven gaan. De zwarte bevolking is verdeeld omdat mensen tegen elkaar werden uitgespeeld. Het probleem leeft tot de dag van vandaag. Voor vele mensen is het een blinde vlek en voor anderen weer een open wond omdat zij het zien. De oplossing zit in het zien en erkennen van dit probleem. Slavernij was een misdaad tegen de mensheid waarvoor nooit een excuus is aangeboden. Nazorg was er niet, de slaven moesten op eigen houtje hun plekje zien af te dwingen in de maatschappij. Alles wat zij voor elkaar probeerden te krijgen werd en wordt afgedaan als onzin, ouwe koeien of ‘zij trekken altijd maar de racisme’-kaart.

Nancy Knoppel in Slavenmentaliteit leeft nog steeds (Jouwrechtvanspreken)