Rani Gupta en Quinsy Gario over het Zwarte Piet-debat

“Death threats over ‘Black Pete’ in the Netherlands” is de titel van een Engelstalige reportage van Mitra Nazar over het Zwarte Piet-‘debat’ in Nederland, met onder meer interviews met Quinsy Gario en Rani Gupta, de activiste die onder andere een klacht indiende bij het College van de Rechten van de Mens.