Reactie Radicaal naar aanleiding van uitingen sociale media politie

Radicaal postte een satirische meme die tot een vloedgolf van reactie heeft geleid. De meme raakt namelijk een gevoelige snaar: de Nederlandse politie heeft, in- en extern, een groot racismeprobleem en misbruikt haar geweldsmonopolie. Het bespreekbaar maken van problemen is stap één in het oplossen ervan. Maar dat bespreekbaar maken is lastig voor de politie zelf. De politievakbond en de Amsterdamse politie kunnen amper de juiste woorden vinden om hun woede te beschrijven over onze meme. Werden ze maar zo boos als het over politiegeweld en racisme binnen het eigen korps ging! Dan was onze meme overbodig geweest. Maar het is nu eenmaal zo dat er in Nederland politieagenten rondlopen die refereren aan burgers met een migratieachtergrond als “kankervolk”, “kutafrikanen” en “pauperallochtonen”, op wie ze willen “schieten”. Dat is volgens hoofdcommissaris Paauw, die allang van deze beruchte appjes in Rotterdam wist, blijkbaar geen probleem. Het OM heeft na onderzoek zelfs besloten dat deze vijf agenten voor deze uitlatingen niet worden vervolgd, ook heeft de politie geen maatregelen getroffen. Deze agenten kunnen jongeren in Rotterdam dus dagelijks tegenkomen. In juni trokken tienduizenden de straat op tegen racisme bij de politie en politiegeweld dat sinds 2016 al aan zeker 47 mensen het leven kostte. Tussen 2016 en 2019 had 18 procent van de overledenen een ‘wit uiterlijk’; 43 procent was ‘van kleur’ en bij 39 procent was dat onbekend. De Verenigde Naties uitte vorig jaar ook felle kritiek op de Nederlandse politie. Etnisch profileren is volgens de VN gemeengoed bij de politie en de marechaussee. In Amsterdam bleek deze zomer dat mensen met een niet-westerse achtergrond twee keer zo vaak worden gecontroleerd. Ook zien we hoe er politieagenten rondlopen die zichzelf “Marokkanenverdelgers” noemen. Wie daarover haar mond opentrekt, wordt de politie uitgewerkt. De politie lijkt vooralsnog het probleem liever te negeren. Dat blijkt ook uit hun vele reacties op onze meme. De vrijheid van meningsuiting geldt in dit land blijkbaar als je profeten wilt beledigen of ‘Marokkanen’ wilt ‘verdelgen’, maar niet als je kritiek hebt op de politie. De kritische vraag die wij stellen: moeten politieagenten een bonus krijgen zolang racisme en geweldsmisbruik bij de politie gemeengoed is?

Radicaal in Reactie Radicaal n.a.v. uitingen sociale media politie (radicaal.Bij1.org)

De meme