Rechtse kruistocht tegen de Antillen

Hero Brinkman
Sinds enige tijd hameren rechtse politici en opiniemakers in Nederland op de corruptie op de Antillen en Aruba. Dat neemt inmiddels de vorm aan van een rechtse, persoonlijke kruistocht tegen de gehele bevolking van de Antillen, en de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschappen in Nederland. PVV-Kamerlid Hero Brinkman gaat daarbij voorop.

Er zit een kern van waarheid in hun beschuldiging dat de corruptie welig tiert op de eilanden. Net als op veel andere eilanden in de Caraïben heerst er een dominante schaduweconomie van drugshandel en witwaspraktijken. Die nare, harde realiteit wordt daar vooral aan de kaak gesteld door moedige mensen met een socialistische, idealistische visie op de wereld, zoals bijvoorbeeld leiders van inheemse gemeenschappen en jezuïtische priesters van de bevrijdingstheologie.

De bevolking moet het zeker niet hebben van het soort rechtse opiniemakers dat achter de ideeën en standpunten van de PVV staat. Die partij staat juist in de koloniale traditie die de economische corruptie en de morele degeneratie op de voormalige koloniën in de Caraïben heeft voortgebracht. Brinkman noemde de Antillen en Aruba onlangs "een boevennest". Zo zette hij de gehele bevolking van de eilanden weg als criminelen en moreel gedegenereerden, uitsluitend omdat ze onder een corrupt establishment leven.

Brinkman vergat in te gaan op de rol van Nederland in de geschiedenis van de corruptie op de Antillen. De eilanden waren ooit de basis van waaruit de West-Indische Compagnie (WIC) zijn werkzaamheden uitvoerde. De WIC bestond uit piraten en criminelen die het handelskapitalisme uittestten in de Caribische regio voordat ze het introduceerden in de rest van de wereld. Ze pionierden in de handel in verdovende middelen, rummelasse (die toentertijd op zo’n manier werd gedestilleerd dat het een gevaarlijke, dodelijke drugs was) en de transatlantische slavenhandel. De Caribische schaduweconomie van drugshandel, witwassen, mensenhandel en offshore banking zijn niets anders dan de logische voortzetting van het economische model dat Nederlandse koopmancriminelen – of "zeehelden" zoals de PVV en hun aanhang hen noemen – hebben opgezet in "de Gouden Eeuw", nadat ze eerst de inheemse bevolkingsgroepen van de Caribische koloniën hadden uitgemoord en vervolgens vervangen door immigranten en kolonisten. De koloniën die de WIC bestuurde gingen gebukt onder epidemieën van alcoholisme, criminaliteit en drugsgebruik die tot de dag van vandaag doorresoneren.

Brinkman zegt dat niemand de corruptie op de eilanden aan de kaak durft te stellen. Zelf doet hij dat ook niet echt, omdat hij niet ingaat op de oorzaken van de corruptie (kapitalistisch van aard) en de oplossingen ervoor (socialistisch). In plaats daarvan neemt hij zijn toevlucht tot een op de man gespeelde aanval, waarvan de (niet zo heel erg) verborgen bedoeling is om de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschappen in Nederland verder te stigmatiseren. Hij doet alsof de Nederlanders slachtoffers zijn van de Antilliaanse parasieten. Maar in werkelijkheid participeren het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse criminele onderwereld actief in de economische en culturele corruptie op de eilanden, net zoals ze dat overigens ook steeds meer lijken te doen in de economie van "het moederland". Om zijn rechts-populistische ideeën kracht bij te zetten heeft Brinkman zich inmiddels ook aangesloten bij het mediacircus van vooral Fox News rondom de verdwijning van Natalee Holloway. De Amerikaanse toeriste wordt zo ook nog eens slachtoffer van het goedkope sensationalisme van de gewetenloze PVV.