Reisbureau Teeven: adequaat tot het bittere einde

Wat weerhoudt een vluchteling ervan, zodra hij de deur ingetrapt hoort, alle bewijzen van identiteit en nationaliteit ter plekke in de fik te steken? Herhaaldelijk vielen er doden op de vlucht voor zo’n razzia. Hoeveel meer nog? De vreemdelingenpolitie mag nu als een soort veiligheidsdienst woningen van gearresteerde ongedocumenteerden doorzoeken zonder dat daar zelfs maar een rechter aan te pas hoeft te komen, ze mogen telefoons uitlezen, en ze mogen de opgesloten vluchteling onderzoeken aan en in het lichaam, nog altijd op zoek naar zoiets als ‘bewijs’. Carte blanche! Intussen klopt Teeven zich op de borst dat in detentiecentra niet meer standaard gevisiteerd zal worden, maar dat een bodyscan zal worden gebruikt. Nee, die visitatie hoeft al niet meer als de vreemdelingenpolitie al in je kont heeft zitten wroeten op zoek naar….? Dat zal Teeven heus geweten hebben toen hij zo schijnbaar humaan met die bodyscan kwam in het wetsvoorstel ‘Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring’, de zoveelste poging om iedereen voor de gek te houden en het verzet de mond te snoeren.

Joke Kaviaar in Reisbureau Teeven: adequaat tot het bittere einde (Jokekaviaar.nl)