De Vluchthaven na drie maanden

De burgemeester is met het project Havenstraat tamelijk succesvol geweest in het breken van het “Wij Zijn Hier”-protest. Door mensen uit elkaar te halen en daarmee tegen elkaar op te zetten, door de aandacht van de supporters te verdelen over diverse locaties en door via het toegangsbeleid mensen af te schrikken, is er wel degelijk onrust ontstaan in de groep. Ook zijn er lange tijd geen ‘general assemblies’ meer geweest in de Vluchthaven, die voorheen wekelijks plaats vonden. Dit had echter niet alleen met het opsplitsen en de locatie te maken, maar ook met interne zaken. Iemand gaf mij eens aan: “Leuk dat dit georganiseerd wordt, maar ik kan het niet doorgeven. Er is geen structuur meer, zoals hiervoor, om iedereen te informeren.” Gelukkig beginnen er stap voor stap weer meetings plaats te vinden. Ook het treiteren van supporters draagt flink bij aan de afbreuk aan het protest. Veel mensen ervaren de vijandige binnenkomst in het pand en komen niet graag meer. Ook hier lijkt wel verbetering in te zitten. Ik hoor feedback van vrijwilligers dat de bewaking meer meedenkt.

Wij zijn hier in De Vluchthaven na drie maanden (Noborder)