In Sittard-Geleen moeten dwangarbeiders straks straten vegen en sneeuw ruimen

De gemeente Sittard-Geleen gaat nog deze maand als proef uitkeringsgerechtigden inzetten bij het schoonhouden van de stad. Dat kan op vrijwillige of verplichte basis gebeuren. In een collegevoorstel is te lezen dat in beginsel tot tien mensen minimaal twaalf uur per week aan de slag gaan in het centrum van Sittard en Geleen. Het werk door uitkeringsgerechtigden zou bovenop het reguliere schoonmaakwerk in de stad komen. Het gaat om het verwijderen van zwerfafval en onkruid, het vegen van goten en het vrijmaken en vrijhouden van straatkolken. Bij sneeuw kunnen ze ook ingezet worden voor het schoonhouden van paden. Ook zijn ze aanspreekpunt voor inwoners. De ‘schoonmakers’ gaan aan de slag bij team Wijkbeheer. Als mensen niet komen of zich niet houden aan de opdracht, moet volgens het college “dit signaal worden opgepakt en worden doorgegeven vanuit Wijkbeheer naar Sociale Zaken, zodat handhavingsmaatregelen kunnen worden getroffen”. Korting op de uitkering is een van de mogelijke maatregelen.

In Uitkeringsgerechtigde gaat stadscentrum schoonhouden (1Limburg)