Sociale dumping is een bazenprobleem

Sociale dumping kunnen we alleen bestrijden door het fundament van de arbeidsmarkt te verstevigen. Alleen door ons samen met de arbeiders van over de grens te organiseren voor gelijke rechten kunnen we voorkomen dat mensen zo afhankelijk worden van een baas dat ze minder loon, meer werkdruk, enzovoorts, moeten slikken. Nationalistische slogans over banen inpikken kunnen we missen als kiespijn, want die leiden af van het feit dat de baas het probleem is. Die wil arbeiders die nog minder betaald kunnen worden dan volgens de cao verplicht is. Sociale dumping is een bazenprobleem! En dat lossen we niet op door verdeeldheid te vergroten tussen arbeiders onderling, welk paspoort ze ook hebben.

Bob Wester over Metaalwerkers bang dat “Polen onze banen inpikken” (NOS)