Soedanese vluchtelingen roepen organisaties op om hun campagne voor verblijfsrecht voor alle Soedanezen te steunen

“Soedan is niet veilig, geen deportatie” en “Nee tegen militair bewind”. Actieborden bij de actie van 29 april in Amsterdam.

De Sudanese Refugees Organization (SRO) is onlangs een campagne begonnen voor verblijfsrecht voor alle Soedanese vluchtelingen. De aanleiding voor die campagne wordt gevormd door de oorlog die op 15 april in Soedan is uitgebroken tussen het Soedanese leger en de paramilitaire Rapid Support Forces. De oorlog heeft niet alleen grote gevolgen voor de bevolking in Soedan, maar ook voor de Soedanese vluchtelingen die zonder papieren in Nederland verblijven. De SRO heeft een brief opgesteld die volgende week, tijdens een demonstratie op 9 mei, wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. In aanloop naar die demonstratie roept de SRO, in samenwerking met onder meer Doorbraak, groepen op om de brief te ondersteunen door hun naam te vermelden in een lijst van organisaties onderaan de brief.

Soedanese vluchtelingen zonder verblijfsrecht lopen het risico om te worden gedeporteerd naar een land dat volop in oorlog is. Soedan is bijzonder onveilig sinds het uitbreken van die oorlog, nog onveiliger dan het al was. Volgens de vluchtelingen van de SRO is de tijd rijp om van de Nederlandse staat te eisen dat alle Soedanese vluchtelingen in Nederland veiligheid en bestaanszekerheid krijgen. Dat is wat ze vragen aan de Tweede Kamer, met een beleefd opgestelde brief die tegelijk een forse eis op tafel legt. Een campagne voor verblijfsrecht voor alle Soedanezen is weliswaar beperkt tot één nationaliteit, maar bevat wel degelijk een offensieve eis die vluchtelingen zelf naar voren brengen. Wie beseft hoe onzeker en kwetsbaar de positie van vluchtelingen zonder papieren is, die moet toch ook begrijpen dat deze campagne veel moed en kracht vergt.


Hieronder de tekst van de brief van de SRO aan de Tweede Kamer.

Sta ons toe te beginnen met de afgegeven waarschuwingen van internationale organisaties dat Soedan een onvoorstelbare humanitaire catastrofe zal ondergaan als de oorlog niet voorgoed stopt.

De hevige gevechten brengen de levens, de veiligheid en de zekerheid van burgers overal in Soedan ernstig in gevaar. De nieuwe escalatie van geweld verergert de reeds destructieve situatie en maakt dat mensen dringend hulp nodig hebben. Sinds de machtsstrijd tussen het Soedanese leger en de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) bijna vier weken geleden uitmondde in gevechten, zijn minstens 500 mensen gestorven en zijn duizenden gewond geraakt.

De Soedanese bevolking is door deze gevechten welhaast tot een breekpunt gedreven, de schamele voedselvoorraad raakt op, de elektriciteit is afgesneden en vele ziekenhuizen zijn gesloten. Tot overmaat van ramp hebben meerdere hulporganisaties hun activiteiten opgeschort. Het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) heeft gemeld zich voor te bereiden op de vlucht van mogelijk tienduizenden mensen, waaronder kinderen, vrouwen en ouderen, naar buurlanden.

De VN-vluchtelingenorganisatie stelde eveneens dat “het aanhoudende brute conflict meer dan 100.000 Soedanese vluchtelingen heeft geforceerd naar buurlanden te vluchten” en dat “minstens 20.000 Soedanese vluchtelingen zijn gevlucht naar Tsjaad vanuit Darfur”. De organisatie beschreef Darfur als “een van de regio’s die het meest is getroffen door het geweld in Soedan, waar bovendien de toenemende instabiliteit in de komende weken tot een veel grotere ontheemding kan leiden”.

Helaas blijft de situatie in Soedan onstabiel: er zijn geen positieve signalen aan de horizon van een spoedig einde aan de gevechten en de mensen in Soedan leven nog elke dag in angst. Lichamen liggen verspreid op straat en onder de slachtoffers vallen ook vrouwen en kinderen. Het lijkt erop dat de stem van kogels de overhand heeft gekregen op de stem van wijsheid, op gezond verstand en op de verhevenheid van ons moederland en de veiligheid van haar burgers.

De ondertekenaars zijn ervan overtuigd dat het dilemma van de overgangsperiode is gelegen in het bestaan van meerdere machtsblokken en besluitvormingscentra. Bovendien is het de facto gezag noch gekozen, noch gedecentraliseerd, waardoor het niet in staat is om doorslaggevende beslissingen te nemen. Wij zijn met name bedroefd dat wederom gierige en op macht beluste mannen de behoeften en wensen van de Soedanese bevolking met voeten hebben getreden.

In het aangezicht van dit tragische schouwspel heeft de wereld met belangstelling toegekeken naar hoe de betrokken landen zich haasten hun diplomatieke missies en onderdanen uit Soedan te evacueren, wat bij velen de indruk wekte dat de crisis snel dreigt te verergeren.

We betreuren echter met name te moeten zien dat terwijl deze landen zich haasten om hun staatsburgers uit Soedan te evacueren, zij het catastrofale schouwspel in dit land louter gadeslaan. De paradox is hier dat het merendeel van deze landen, in overeenstemming met hun belangen, steun verleent aan de twee strijdende partijen, het leger en de Rapid Support Forces. Wij zijn evenzeer geschokt te vernemen dat sommige van deze landen de invoering hebben uitgesloten van veilige en legale routes voor Soedanezen die de oorlog ontvluchten om asiel aan te vragen op hun grondgebied.

De ondertekenaars zijn ervan overtuigd dat de bevoegde Nederlandse autoriteiten alle Soedanese asielzoekers het recht moeten verlenen om zich onmiddellijk en onvoorwaardelijk te vestigen krachtens hun geldende wetgeving, en in het licht van de aanhoudende oorlog in Soedan.

Deze onfortuinlijke getroffenen en hun families hebben jarenlang onzekerheid doorstaan en zij zijn daardoor getraumatiseerd, om maar niet te spreken van de psychologische, emotionele en financiële problemen die zij ondervinden. Velen lijden aan paniekaanvallen, nachtmerries en psychologische problemen door het lange wachten op het besluit van hun asielaanvragen.

De voortdurende oorlog in hun land, het gebrek aan de veiligheid en basiselementen van het normale leven voor burgers daar, en de voortdurende zorg om de veiligheid van hun families hebben het lijden van deze mensen verergerd en hun psychologische en mentale omstandigheden erger dan ooit gemaakt.

Wij doen bij deze een dringend beroep op uw hooggeachte regering om de noodzakelijke maatregelen te nemen om de benarde situatie van Soedanese asielzoekers en hun lange lijden te beëindigen en om hen asiel te verlenen, om zo te bewijzen dat Nederland bij ontvangende landen voorop loopt in het opvangen van asielzoekers die zijn gevlucht voor onderdrukking en vervolging in hun land in de zoektocht naar een veilig onderkomen.

Organisaties kunnen de brief en de achterliggende campagne steunen door te mailen naar: doorbraak@doorbraak.eu of naar: info@sudaneserefugees.org. Ook na de demonstratie op 9 mei is steun voor de campagne hard nodig. Verder kun je via deze emailadressen meer informatie over de campagne krijgen. Er loopt ook nog een petitie tegen de oorlog in Soedan, die je hier kunt ondertekenen.

Harry Westerink