Steun Leidse mensen zonder verblijfsrecht financieel in hun overlevingsstrijd!

Actie in mei om de BBB open te houden.

Ondanks felle protesten besloot het Leidse gemeentebestuur enige tijd geleden om de Bed-, Bad-, Brood-opvang voor mensen zonder verblijfsrecht te gaan sluiten. Per 1 mei zijn daardoor zo’n tien vluchtelingen in Leiden op straat komen te staan. Zelfs de coronacrisis vormde geen argument voor het gemeentebestuur en de meerderheid van de gemeenteraad om hen alsnog onderdak en eten te geven. Diverse lokale organisaties, waaronder diaconaal centrum De Bakkerij en stichting Gezondheidszorg Illegalen Leiden (GIL), hebben nu het initiatief genomen om voor Leidse mensen zonder verblijfsrecht geld te gaan inzamelen.

Het Leids Ongedocumenteerden Fonds (LOF), dat is de naam die de geldactie heeft gekregen. Nu de gemeente vluchtelingen en migranten zonder papieren keihard in de steek laat en hen dakloos maakt, schieten particuliere organisaties te hulp die al langer mensen zonder verblijfsrecht ondersteunen. Dat is broodnodig, want mensen zonder verblijfsrecht zwerven rond, hebben honger en kunnen zich nauwelijks staande houden. “LOF helpt met de financiering van de allereerste levensbehoeften van ongedocumenteerden”, aldus diaconaal centrum De Bakkerij, zoals bijvoorbeeld “boodschappenbonnen voor levensmiddelen, opwaardeerkaartjes voor beltegoed, een kleine onkostenvergoeding voor verleend onderdak, maar ook kosten voor ambulante ondersteuning en begeleiding om zelfredzaamheid te bevorderen of een sociaal netwerk op te bouwen of te onderhouden.”

Iedereen die aan het noodfonds wil bijdragen, kan geld overmaken naar bankrekeningnummer NL46INGB0000097065 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden o.v.v. “LOF”. Ook andere vormen van ondersteuning zijn van harte welkom.

Harry Westerink