Stop De Bankiers, een spreekbuis voor complotdenkers en rechts-populisten

Stop De Bankiers is natuurlijk ook fel tegen Jeugdzorg, gezien de vele anti-Jeugdzorg-artikelen die ze geschreven hebben. Jeugdzorg is niets meer dan kinderroof in hun ogen — een compleet reactionaire kijk op de werkelijkheid. Dit komt allemaal voort uit het complotdenken en het idee dat ouders heilig zijn, wat niet meer dan een illusie is, die voortkomt uit de ideologie van de burgerlijke nucleaire familie. De burgerlijke nucleaire familie is ook de bron van seksisme, heteroseksisme (homofobie) en cisseksisme (transfobie). Het komt niet in ze op dat kinderen beschermd moeten kunnen worden tegen hun ouders. Dit betekent overigens niet dat er geen problemen bij Jeugdzorg zijn, maar de manier waarop zij het zien, is zo reactionair als het maar kan. Het zou verder ook geen echte rechts-populistische blog zijn als ze niet mee zouden doen aan de hetze tegen Joris Demmink, wat blijkt uit de vele artikelen die tegen hem gericht zijn. Dit relateren ze dan ook aan Jeugdzorg, want in hun hoofden is alles direct aan elkaar gelinkt. Op het gebied van racisme komt Stop De Bankiers er ook niet goed uit. Uit hun artikelen over De Rothschilds, en hoe die werkelijk verantwoordelijk zouden zijn voor de Tweede Wereldoorlog, blijkt dat ze zowel antisemitisch als Holocaustontkenners zijn. Ze zeggen dan wel niets tegen het Joodse volk te hebben, maar op die manier kan je geen antisemitisme goedpraten. Het verspreiden van antisemitische complottheorieën is en blijft antisemitisch, of je nou wel of niet zegt iets tegen alle Joden te hebben. Het waren ook de nazi’s die iets tegen de Rothschilds hadden. Door propaganda tegen de Rothschilds te verspreiden, hoopten de nazi’s de bevolking op te kunnen zetten tegen de Joden. In andere artikelen blijken ze keihard anti-moslimistisch te zijn (en die opmerking over het Jood-zijn van Asscher kan daarbij weer als antisemitisch worden opgevat).

Jochem de Vries in Stop De Bankiers, een spreekbuis voor complotdenkers en rechts-populisten (Hetgevaarvanrood)