Stop de lange arm van Rabat!

Toen de protestbeweging Hirak zeer actief was in Marokko, werden in Nederland meerdere ondersteuningsacties gehouden. Het Marokkaanse regime bleek een lijst bij te houden van de organisatoren van die ondersteuningsacties. De lange arm van Rabat bleek ook bij demonstraties en bijeenkomsten in Nederland. Verschillende ooggetuigen betrapten informanten van de Marokkaanse ambassade en consulaten op het fotograferen en filmen van betogers tijdens demonstraties. Ook hebben veel Hirak-activisten die deelnamen aan enquêtes aangegeven niet naar Marokko te willen gaan uit angst daar opgepakt te worden. Verder is bij ons een verhaal van een gevluchte activist bekend. Toen deze politieke vluchteling in een azc terecht kwam, werd deze persoon geconfronteerd met een Marokkaanse informant. Nadat de betrokkene melding maakte van deze ervaring, zijn maatregelen getroffen. De betrokkene werd overgeplaatst naar een andere azc-locatie (…) De Marokkaanse ambassade beschikt over een bekend netwerk van journalisten, fotografen en cameramensen die de content voor de Marokkaanse nieuwszenders aanbieden. Daarnaast opereren In Nederland enkele Nederlandstalige en Arabischtalige nieuwssites die het officiële nieuws uit Marokko op hun platforms beschikbaar stellen. Zelden lees je een kritisch artikel over de Marokkaanse overheid. Verder zien wij een grote hoeveelheid nieuwssites steeds meer actief op sociale media. Veel van deze digitale initiatieven berichten alleen over de actualiteit die in het straatje van het officiële discours past. Sommige van deze nieuwsgroepen zijn niet vies van het delen van fakenews, desinformatie en intimidatie van personen die zich kritisch opstellen jegens de Marokkaanse staat. Deze nieuwsgroepen worden opvallend actiever wanneer de belangen van de Marokkaanse staat in het geding zijn. Dit zagen wij bij de solidariteitsacties met Hirak, maar ook recentelijk met de spanningen tussen Marokko en Spanje/EU. Deze online platformen jagen een zeer nationalistisch sentiment aan. In hun ogen is kritiek op de Marokkaanse overheid synoniem aan de kritiek op de bevolking en het land. Een fenomeen dat zijn intrede thans doet op sociale media is Moorish Movement. Deze online beweging, met veel vertakkingen en anonieme aanjagers ook uit Europa, poogt een ultra-nationalistisch profiel van Marokko te vergroten. Ook in Nederland kent deze beweging volgers. Een ander fenomeen dat we zien heeft betrekking op de agressieve aanvallen op opinieleiders, (burger)journalisten, activisten en online tegengeluiden. Met trollen, maar ook door deze kritische stemmen te melden bij Facebook bijvoorbeeld. Hacking, vormen van intimidatie, infiltratie en tegenwerking zijn ook manieren om het digitale tegengeluid te dwarsbomen. ArifNews en Amnos TV zijn voorbeelden van kritische kanalen die vaak het doelwit zijn van acties geleid door entiteiten gelieerd aan de Marokkaanse staat. De aanval op kritische stemmen heeft een nieuwe dimensie erbij gekregen. Eind 2020 kwam een verklaring van Marokkaanse politie- en veiligheidsdiensten naar buiten waarbij zij een aanklacht hebben ingediend tegen kritische burgers die in het buitenland wonen. De intimiderende werking van deze aanklacht is niet te verwaarlozen. Kort daarop werd de Amerikaans-Marokkaanse youtuber Chafik Omerani bij aankomst in Rabat gearresteerd, vervolgd en veroordeeld. Freedom House waarschuwde begin 2021 in haar rapport al over transnationale repressie van tegenstanders in de diaspora. Een ander voorbeeld is de vervolging van journalist Omar Radi, die onder meer beschuldigd wordt van spionage voor Nederland inzake de protestbeweging Hirak. Als gevolg van deze repressie zien we de angst toenemen onder kritische geluiden zowel in Marokko als daarbuiten.

In Stop de lange arm van Rabat! (pdf) (Republiekallochtonie.nl)