Stop de subsidie aan de jokkebrokken van Siriz

Op 16 april 2019 liet staatssecretaris Blokhuis (ChristenUnie) de Tweede Kamer weten dat hij Siriz (een anti-choice hulporganisatie) ook in de toekomst subsidie wil geven. Andere organisaties die geld zullen krijgen van VWS om te helpen in geval van ongewenste zwangerschap zijn Altra centraal bureau, Altra jeugd- en opvoedingshulp en Stichting Specifieke Jeugdprojecten. Merkwaardig is dat Fiom en GGD in dit rijtje ontbreken. Raar is ook dat er geen sprake is van het toegankelijker maken van alle anti-conceptie als cruciaal onderdeel van preventie. Siriz voldoet volgens Blokhuis aan de door de Kamer gestelde eisen (wat nog maar de vraag is). Volgens Blokhuis is Siriz niet eenzijdig in hun missie. Ik zou tegenwerpen dat je wel in een onmogelijke spagaat staat als je de beschermwaardigheid vanaf de conceptie in je missie hebt en ook beweert het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw te respecteren. Blokhuis houdt, denk ik, opzettelijk een plaat voor zijn kop als hij naar Siriz kijkt. Hun doel is het uitdragen van de zwangerschap. Deze christelijke staatssecretaris stelde vorig jaar nog als voorwaarde voor subsidie dat Siriz zich los zou maken van VBOK, een al langer bestaande anti-abortus club waar Siriz nauw mee verweven is. Zelfde bestuursleden. Zelfde missie. Nu laat Blokhuis het aan Siriz en VBOK zelf over hoe zij hun toekomst vormgeven. Uiteindelijk moet de Kamer beslissen over subsidieverstrekking. Het is dus belangrijk om de komende weken zoveel mogelijk stampij te maken over het gevaar dat subsidie voor Siriz betekent voor waardevrije hulpverlening. Siriz’ redenering over ongewenste zwangerschap is als volgt: het is onbedoeld, maar niet per se ongewenst. Laten we eens kijken of we u als ongewenst zwangere vrouw daarvan kunnen overtuigen. Lukt dat ons niet, dan accepteren we het als u een abortus wilt. Als Siriz er echt van doordrongen is dat de klant in het geheel niet openstaat voor andere opties, dan accepteren ze dat iemand een abortus wil. Dat noem ik niet: uitgaan van het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw. En er zijn meer problemen met Siriz. Zoutendijk, bestuurder van Siriz, uitte zich op 16 april bij “Dit is de dag” nogal laatdunkend over de GGD die ook hulp geeft bij ongewenste zwangerschap. Zoutendijk vind de twee gesprekken die GGD biedt mager. Ja, maar dat zijn dan wel gesprekken met een professionele hulpverlener. Bij Siriz heb je dikwijls te maken met een vrijwilliger die óf niet bevoegd is om iets over een medisch aspect te zeggen, óf daar fouten in maakt.

Krijtje van de Stoep in Stop subsidie aan Siriz jokkebrokken (Indymedia)