Strijd om het Sterrebos onderstreept dat FNV klimaatvisie nodig heeft

Het is dus totaal onduidelijk of uitbreiding nodig is en bovendien doet NedCar alsof er geen alternatieve locaties zijn. Zelfs op het eigen terrein is er echter plek genoeg om uit te breiden. Het is onacceptabel dat een oud bos, dat ruimte biedt voor een rijke biodiversiteit, gekapt wordt om nota bene de auto-industrie verder uit te breiden. Dat wordt verder onderstreept door het feit dat het bedrijf van miljardairsfamilie Van der Leegte – die rijk is geworden over de rug van haar personeel en het klimaat – de kap van het bos in feite slechts “noodzakelijk” acht, omdat alternatieven wat duurder zijn. NedCar verkoopt hun uitbreidingsplannen als een vergroeningsoperatie. Maar elektrische auto’s bieden geen enkele oplossing voor het klimaatprobleem en zijn slechts bedoeld om het verdienmodel van de auto-industrie te redden. Individueel personenvervoer is zeer inefficiënt en zal de energievraag verder doen toenemen in plaats van verkleinen. Bovendien vraagt het om de steeds verdere uitbreiding van het wegennet, houdt het het fileprobleem gewoon in stand en leidt het tot een steeds grotere vraag naar lithium dat nodig is voor de productie van batterijen (…) Gisteren werd aangekondigd dat een deel van het personeel van NedCar tegen de klimaatdemonstranten zouden demonstreren, omdat zij vrezen voor hun baan. Die vrees is terecht, maar zij laten zich met deze actie voor het karretje van de directie spannen door te doen alsof er een tegenstelling zou bestaan tussen werkgelegenheid en het tegengaan van klimaatverandering. De FNV-bestuurder steunde deze actie en liet zich daarmee voor het karretje van de directie spannen. Het is absurd dat de bond niet door de goedkope leugentjes van NedCar heen kan prikken als het gaat om deze zogenaamd “noodzakelijke” uitbreiding. Dat de bestuurder in kwestie een CDA-politicus is, lijkt hierin geen toeval en onderstreept dat rechtse politici geen plaats zouden moeten hebben in de arbeidersbeweging.

Jeroen van der Starre in Strijd om het Sterrebos onderstreept dat FNV klimaatvisie nodig heeft (Socialisme.nu)