Strijdbaar protest tegen het aansteken van bosbranden door het leger in de Turkse provincie Dersim

Toespraak van Songul Imak van DemNed.
Toespraak van Songul Imak van DemNed.

Zo’n veertig mensen deden gisteren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag mee aan het protest tegen de door het leger aangestoken bosbranden in de Turkse provincie Dersim. De actie werd georganiseerd en gesteund door Koerdische, alevitische en linkse organisaties als AHDK, HAKDER, HTIF, HTIB, VEKSAV, DARBER, SYKP, DIDF, DEMNED en Doorbraak. Veel van de deelnemers hielden foto’s omhoog van verschrikkelijk verbrande dieren en de actie had dan ook een nadrukkelijk ecologisch karakter. Na een minuut stilte voor de menselijke slachtoffers van de branden namen de actievoerders plaats op de betonnen paaltjes die voor het ministerie staan om te luisteren naar enkele toespraken. Ook wij hielden een korte toespraak waarin we vertelden over de vele massamoorden die zijn gepleegd door de Turkse staat, op Armeniërs, Grieken, Joden, Arabieren, alevieten en Koerden. Een van de grootste massamoorden, waarbij tienduizenden Koerden en alevieten werden gedood en verdreven, vond plaats in 1937… in Dersim. Het is niet toevallig dat de Turkse staat juist de mensen in dit gebied weer aanvalt. Onderstaand pamflet werd tijdens de actie uitgedeeld aan voorbijgangers.

Eric Krebbers

Foto van verkoolde dieren
Foto van verkoolde dieren.

Een roep om de hulp van de mensheid

In Turkije ligt de stad Dersim (Turkse naam Tunceli) met 82.000 inwoners. Deze stad en haar inwoners worden door de AKP-regering van Erdoğan onderworpen aan systematische en meedogenloze aanvallen! In juni, juli, augustus en september 2018 hebben de Turkse strijdkrachten (TSK genaamd) vanuit helikopters bommen geworpen die branden veroorzaken in de bossen en bergen om de stad. Er woeden nu al maanden branden, zowel rond de stad Dersim als rond de nabijgelegen zeven andere steden in de provincie Dersim. Pogingen vanuit de lokale bevolking om de branden te blussen worden stelselmatig door soldaten en politieagenten met bruut geweld tegengehouden. Ze hebben toestemming voor zulke maatregelen gekregen van de AKP-regering. Die onderdrukt de lokale bevolking al langer op een gewelddadige manier, middels de ter plekke gestationeerde ambtenaren, soldaten en politieagenten. Zowel de stad Dersim als de dorpen en andere steden in de provincie worden door soldaten en politieagenten streng bewaakt en belegerd.

Een minuut stilte
Een minuut stilte.

De bevolking en lokale partijen vertellen over bruut geweld, over het bombarderen van de bergen, het beschadigen van de huizen, landerijen en bezittingen van de lokale bevolking, en het onrechtmatig detineren van burgers. Zo wil men de bevolking dwingen tot emigratie naar andere steden, tot het verlaten van hun stad en woningen waar ze al generaties lang wonen. De zo leeg gemaakte landerijen, dorpen en steden worden vervolgens door soldaten en politieagenten bestempeld tot speciale veiligheidsgebieden.

In het zicht van het ministerie
In het zicht van het ministerie.

In de provincie Dersim zijn de afgelopen vier maanden duizenden hectaren bossen in brand gestoken. Zo wordt niet alleen schade aan de bossen toegebracht, aan de bomen en andere planten, maar ook aan de dieren die daar leven. Veel van hen verbranden ook. Onder deze dieren bevinden zich beschermde soorten die op uitsterven staan, zoals de lynx. Maar de onmenselijke aanvallen gaan niet alleen ten koste van levende wezens, zoals de flora en fauna en de daar levende mensen. Niet alleen de bossen worden in brand gestoken. Ook de voor de lokale bevolking heilige plaatsen worden getroffen, zoals begraafplaatsen en monumenten, allemaal terwijl de wereld toekijkt. Alle cultuur en geschiedenis, het sociale collectieve geheugen wordt vernietigd en weggevaagd. Het is een daad van menselijkheid, een morele plicht, om de bevolking van Dersim, de heilige plaatsen, de bossen, de wateren, de natuur, de dieren en alle levende wezens daar te beschermen, en met z’n allen daarin verantwoordelijkheid te nemen.

Actievoerder toont een verbrand dier
Actievoerder toont een verbrand dier.

Om die reden roepen we alle betrokken mensen op om te helpen en datgene te doen wat gedaan moet worden om zulke onmenselijke daden tegen te houden. We roepen daarnaast ook de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU), het Europese kabinet, UNICEF, Greenpeace en ook alle andere organisaties die zijn opgericht om het milieu te beschermen, op om te helpen, om te interveniëren en datgene te doen wat gedaan moet worden, namelijk het stoppen van deze onmenselijke daden tegen de lokale bevolking, de vernietiging van de natuur, de monumenten, begraafplaatsen en de culturele en heilige plaatsen. Ook roepen we alle organisaties op die zijn opgericht om dieren te beschermen en dierenleed te voorkomen, om in te grijpen en datgene te doen wat gedaan moet worden in geval van zulke barbaarse acties tegen dieren.

Nog een toespraak
Nog een toespraak.

De problemen die de AKP van Erdoğan probeert op te lossen, zijn niet op te lossen met het ombrengen van mensen, het deporteren van dorpsbewoners, het met de grond gelijkmaken van de steden, het deporteren en dwingen tot migratie van duizenden burgers, het afbranden van de bossen, het vernietigen van de natuur, het ombrengen van de dieren. In de geschiedenis hebben we genoeg voorbeelden van dit soort politieke acties, die nooit tot oplossingen hebben geleid. De oplossing zit in vrede, in democratie en in vrijheid. Om dat te bereiken is een dialoog de enige juiste en noodzakelijke weg tussen de strijdende partijen.

Discussies
Discussies.

Wij allen, namens de onderstaande organisaties, instanties, verenigingen en als individuen, vragen om interventies en het stoppen van deze onmenselijkheden tegen de bewoners van Dersim, tegen de natuur en alle levende levens. Wij vragen om het aanpakken en bestraffen van degenen die deze onmenselijkheden begaan. Wij zullen om deze reden dan ook op 10 oktober 2018, om 13:00 uur, tegenover het Nederlandse parlement in Den Haag, met schrijvers, academici, parlementariërs, instanties die zich inzetten voor milieubescherming, instanties die zich inzetten voor dierenbescherming, massaal protesteren tegen deze onmenselijke daden tegen de bevolking in Dersim, de agressieve brandstichtingen in de natuur en het uitmoorden van alle in de natuur levende wezens. Er zullen door verschillende individuen, parlementariërs en milieuactivisten persverklaringen worden gegeven.

(De redactie heeft de tekst iets ingekort voor de leesbaarheid.)