Songul Imak (DemNed): “Democratisch confederalisme biedt een alternatief model voor de samenleving”

Songul Imak
Songul Imak.

De Bond Precaire Woonvormen (BPW) en Doorbraak organiseerden gisteren op de landelijke 1 mei-demonstratie van de FNV een eigen blok van baanlozen, flexwerkers en flexhuurders. De speeches vooraf werden bemoeilijkt door de voortdurende beperkingen die FNV-beveiligers oplegden. Daardoor moesten de sprekers zich behelpen met een niet al te goed werkende megafoon. Ondanks een korte onderbreking door de apparatuur wist Songul Imak van het Koerdische DemNed een krachtige speech te houden. Hier de video en de uitgeschreven versie van de toespraak.

1 mei – democratie wereldwijd tegen uitbuiting en onderdrukking

1 mei – de Internationale Dag van de Arbeid!

1 mei is het symbool van eenheid, kracht en solidariteit en is het resultaat van de strijd en inspanningen van de werknemers. Een strijd voor een vrije rechtvaardige wereld, een strijd tegen de oorlogszuchtige en uitbuitende politiek van de machthebbers. De kracht van deze strijd zit in de internationale solidariteit! 1 mei vertegenwoordigt het harde werk, de kracht en energie van de mensheid. De onderdrukkende en despotische regimes hebben altijd de viering van dit feest belemmerd. De tijd van vandaag, waar de vakbonden voor de werknemers moeten staan, zien wij dat zij meer met de werkgevers om de tafel zitten dan met de werknemers. Waar wij het over vrijheid hebben, worden wij meer belemmerd in onze keuzes en in wie wij zijn. 1 mei is in vele landen een nationale feestdag, maar in Nederland niet! Wij vragen de vakbonden om zich hard te maken voor de werknemers, voor de arbeiders, om ook in Nederland 1 mei als nationale feestdag te erkennen.

(tekst gaat verder onder de video)

De viering van 1 mei is ook die van het Koerdische volk en alle andere volkeren in Koerdistan die al eeuwen vechten voor vrijheid en waardigheid en tegen bezetting. Het Koerdische volk vecht voor gelijke rechten, waardering voor de arbeiders en erkenning van het Koerdische volk wereldwijd. Koerden herkennen zich in solidariteit, mensheid en diversiteit.

Het strijden van de Koerden bereikt resultaten zoals in Rojava, waar het democratisch confederalisme, het sociale project, wordt uitgevoerd. Dit project trekt wereldwijd aandacht omdat het een alternatief model is voor de democratie die in Europa en elders op de wereld heerst. Het staat op de kernwaarden democratie, ecologie en vrouwenrechten. Het democratisch confederalisme is geen staatssysteem, maar een democratisch systeem van een volk dat zelfvoorzienend is op alle domeinen van het maatschappelijk leven, met inbegrip van de economie. Met dit model wordt een gemeenschappelijk en vrij leven van de volkeren en religieuze gemeenschappen mogelijk gemaakt. Mede door dit model is Rojava een hoop geworden voor de volkeren van het Midden-Oosten en voor mensen over de hele wereld die geloven in een betere wereld. De strijd in Rojava wordt nog gestreden, en over de hele wereld zijn er mensen naar Rojava afgereisd om onderdeel te worden van deze revolutie.

Dit democratisch model is een dreiging voor de heersers van de wereld, wiens macht berust op verdeeldheid, uitbuiting en onderdrukking van mensen. Deze dreiging uit zich in oorlog tegen de Koerden en andere volkeren die wonen in gebieden waar het democratisch confederalisme wordt uitgevoerd. Afrin is hier een voorbeeld van. Het Turkse leger viel samen met islamitische bendes de regio aan vanaf de grond en vanuit de lucht. Het kreeg het groene licht van Rusland, dat het luchtruim boven Afrin opende. Turkije voerde moordpartijen uit op de burgerbevolking en de internationale gemeenschap zwijgt. Zelfs nu, terwijl Turkije doorgaat met het plegen van oorlogsmisdaden en etnische zuiveringen in Afrin, gaat de stilte van de internationale gemeenschap door.

Onze reactie op oorlogshitsers en hun profiteurs zal krachtiger zijn als wij de internationale solidariteit versterken. Het is onze taak als democratische krachten om tegen het wereldwijde kapitalisme te strijden en het democratisch model zoals in Rojava te vertalen naar andere gebieden.

Bijî Yek Gulan – Lang leve 1 mei!
Lang leve de solidariteit van de mensen!
Lang leve de strijd voor vrijheid en democratie!

Songul Imak