Strijdbare protestactie tegen weigering van de IND om te beslissen op Soedanese asielaanvragen en om verblijfsrecht te geven (beeldverslag)

Zo’n vijftig mensen, voor het merendeel Soedanezen, deden vanmiddag in Den Haag mee aan een demonstratie ter ondersteuning van Soedanese vluchtelingen. De actie vond plaats op het Koekamp in de buurt van station Den Haag Centraal. Een kleine afvaardiging ging vanuit de demonstratie naar het ministerie van Justitie om een brief te overhandigen met kritiek op het besluit van de regering om voorlopig geen beslissingen te nemen over asielaanvragen van Soedanezen. Die brief is ondertekend door het Sudanese Democratic Forum, de Darfur Union, de Sudanese Cultural Association en het Sudanese Asylum Seekers Committee.

Leuzen roepen.

De sfeer tijdens de actie was strijdbaar. Er werden veel toespraken gehouden door Soedanezen met en zonder verblijfsvergunning. Velen spraken over de slechte omstandigheden waaronder Soedanezen in azc’s en daarbuiten moeten zien te overleven. Ze kampen onder meer met mentale problemen, wat zelfs kan leiden tot zelfmoord. Ook de Doorbraak-activisten Ali Ahmed en Harry Westerink hielden een praatje. Verder werden er leuzen geroepen als “Down, down IND”, “No borders, no nations, stop deportations” en “Geen man, geen vrouw, geen mens is illegaal”. Bovendien waren er slogans te horen tegen de militaire dictatuur in Soedan.

De speech van Harry Westerink en de speech van Saada.

Ali Ahmed houdt een korte speech

Op het matje roepen

De brief aan staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid begint met: “Wij volgen met grote bezorgdheid de omstandigheden van de Soedanese asielzoekers na het besluit van het moratorium van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om geen beslissingen te nemen over aanvragen van degenen die worden omschreven als ‘vreemdelingen die politieke activiteiten hebben verricht tegen de Soedanese autoriteiten’.”

Het uitstelbesluit is genomen naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in het hoger beroep van drie Soedanese vluchtelingen. In die uitspraak wordt gesteld dat het “onvoldoende duidelijk is of terugkerende politieke activisten reden hebben om de autoriteiten in Soedan te vrezen en dat de minister nader onderzoek moet verrichten”. In feite roept de Raad van State de regering daarmee in bedekte termen op het matje. Want de regering kan onvoldoende hard maken dat Soedanese vluchtelingen geen problemen zullen ondervinden in Soedan, als ze zouden worden gedeporteerd. In plaats van die vluchtelingen in dat geval een verblijfsvergunning te geven, stelt men de beslissingen over Soedanese asielaanvragen liever uit. De IND kan de aanvragen daardoor voor zich uit schuiven, onderaan de hoge stapel asieldossiers leggen en de vluchtelingen voor nog langere tijd volstrekt in het ongewisse laten over de vraag of ze ooit de veiligheid en de bestaanszekerheid zullen krijgen waar ze zo naar op zoek zijn.

Speech van Nusaiba, een van de organisatoren.

Stress

De Soedanese organisaties “zijn van mening dat de heersende omstandigheden in Soedan onstabiel zijn en niet veel goeds voorspellen voor het leven van de Soedanese politieke asielzoekers in het geval de Nederlandse autoriteiten besluiten hen terug te sturen naar hun land. Bovendien hebben verschillende Soedanese asielzoekers binnen en buiten de kampen al te maken gehad met stress en psychische stoornissen. Een groot aantal van hen leeft nu met ernstige depressies, (nachtelijke) paniekaanvallen. Dit zijn directe gevolgen van stress en veel nadenken, onder andere door langdurige wachttijd, de intensiteit die gepaard gaat met het verwerken van asielaanvragen, het kampen met de angst mogelijk uitgezet te worden naar Soedan, of de gedachte dat hun asielaanvraag door de IND kan worden afgewezen. Het is nodig te vermelden dat deze psychologische druk zich heeft ontwikkeld tot psychische en/of psychotische aandoeningen, met als gevolg suïcidale gedachten en neigingen of pogingen tot zelfmoord.”

Speech van Spiderman.

In de brief zetten de organisaties op een rijtje hoeveel geweld het militaire regime onder leiding van Abdel Fattah al-Burhan, dat in oktober 2021 een staatsgreep pleegde, al heeft toegepast en ingezet tegen demonstranten en anderen die kritiek hebben op de militaire dictatuur in Soedan. De mensenrechtenschendingen zijn in dat land aan de orde van de dag. De organisaties doen een beroep op het ministerie van Justitie en Veiligheid “om zijn besluiten met betrekking tot Soedanese politieke asielzoekers te heroverwegen en een einde te maken aan hun lijden en hun voortdurende angst voor het onbekende lot”. Verder dringen ze er bij de IND op aan “om aandacht te besteden aan de asielaanvragen van Soedanese vluchtelingen en hun beslissing te bespoedigen, net als die van vluchtelingen van andere nationaliteiten”. Hoewel de brief het niet met zoveel woorden stelt, zouden alle Soedanese vluchtelingen in Nederland verblijfsrecht moeten krijgen, gezien het geweld en de repressie van het Soedanese militaire regime.

Harry Westerink

Activisten
Toespraak van Khalid Jone van We Are Here.
Afsluitende groepsfoto.