Strijdbare universitaire walk-out van Leidse studenten en medewerkers tegen de genocide in Gaza (beeldverslag)

Twee minuten stilte

Zo’n 200 studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden deden vanmorgen mee aan de nationale walk-out (met bijbehorende petitie) uit protest tegen de genocide in Gaza en tegen het politiegeweld vorige week tegen pro-Palestina-activisten. De Colleges van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht hadden toestemming gegeven voor die schandalige politierepressie. De strijdbare walk-out vond in diverse universiteitssteden plaats, waaronder Amsterdam, Utrecht, Groningen en Nijmegen.

De Leidse studenten en medewerkers kwamen klokslag 11:00 uur, zoals afgesproken, uit het Lipsius-gebouw aan de Cleveringaplaats naar buiten lopen. Ze stelden zich op bij de ingang van het gebouw, waar door twee strijdbare organisatoren van de actie toespraken werden gehouden en leuzen werden geroepen. Vervolgens voerde de korte tocht naar het Academiegebouw aan het Rapenburg, waarvan de toegangshekken uit voorzorg al bleken te zijn afgesloten. Dat leverde een effectieve blokkade op waarvoor deze keer geen barricademateriaal nodig was. Ter plekke werden weer flink wat leuzen geroepen en ook even stilte gehouden voor de slachtoffers van de genocide in Gaza.

Begin van actie,

De stoet liep honderd meter verder naar de overkant van het Rapenburg, waar de oude universiteitsbibliotheek staat. In dat pand zit inmiddels onder meer het hoofdkwartier van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Dat college en de bestuurders van andere universiteiten waren eerder al via een petitie van Dutch Scholars for Palestine, een netwerk van academische en culturele werkers, opgeroepen om te stoppen met de samenwerking met Israëlische instellingen die deelnemen aan genocide, apartheid en de uitbuiting van Palestijnen en hun land. Ook eist die petitie dat universiteiten alle contracten stoppen met Israëlische bedrijven en internationale bedrijven en fondsen die profiteren van genocide, apartheid en de uitbuiting van Palestijnen en hun land.

Je kunt de petitie hier nog steeds ondertekenen.

Harry Westerink

Stilte
Ook bij de Haagse afdeling van de Leidse universiteit was er een walk-out!