Studenten moeten ‘de politiek’ niet tot inzicht brengen maar bestrijden

Het hele idee dat een Bussemaker, of ‘de politiek’, niet weet wat ze doet, en dus tot inzicht gebracht moet worden, zet de beweging op het verkeerde been. Inzicht is er voldoende aan de andere kant van de barricaden. Ze zullen pas gaan schuiven, niet als ze tot inkeer komen, maar als ze bang worden van zeer veel boze studenten die hun illusies in ‘de politiek’ achter zich hebben gelaten en die politiek zien, niet als gesprekspartner met wie je een meningsverschil moet uitpraten, maar als vijand die verslagen moet worden. Die illusie wordt natuurlijk nog eens verstevigd doordat een deel van de politiek op dit ene punt van de studieschuld de minister en haar plan afwijst en zo krediet krijgt in de studentenstrijd. Dat gold voor de SP, wiens woordvoerder Jasper van Dijk zei “Goed dat jullie er zijn!” Maar is Jasper van Dijk er straks ook als de Eerste Kamer de studieschuld heeft doorgelaten en ‘de democratie’ nu ‘haar werk heeft gedaan’ maar het echte verzet des te harder nodig is? De gematigde toon van veel sprekers – taal van politici in de dop en van jonge vakbondsbestuurders – is niet zo raar. Vakbondsorganisaties en partijpolitieke groepen hadden immers de regie van het protest in handen. Het is ook evident dat heel veel van de aanwezigen dit gematigde perspectief deelden. Ja, iedereen is voor actie. Maar nee, slechts weinigen kijken al verder dan het politieke bestel waarvan ze, misschien tegen beter weten in, hopen dat er iets goeds uit komt: een nee tegen dat schuldenstelsel. Ik vermoed dat heel veel van de aanwezigen ook nog maar heel weinig actie-ervaring hadden, ik zag veel mensen die me eerder middelbare scholier leken dan student. Die mensen zijn boos op dit ene thema, en terecht. Maar dat wil niet zeggen dat ze al erg radicale conclusies hebben leren trekken over de belangen en structuren waar dit ene slechte plan in wortelt. Zoiets is een leerproces.

Peter Storm in Schande, nut en hoop: in actie tegen leenstelsel studenten (Ravotr)