Studie haalt liberaal dogma neer: Werklozen activeren doet werkloosheid níet dalen

Het nieuwe onderzoek toont aan dat de positieve gevolgen voor de begeleide werkzoekenden ten koste gaan van de niet-begeleide werklozen die het automatisch nog moeilijker krijgen om werk te vinden. Het staat letterlijk zo in de publicatie van het onderzoek. “Het begeleidingsprogramma heeft inderdaad positieve gevolgen” vergeleken met diegenen die geen begeleiding kregen, maar “dit effect is gedeeltelijk toe te schrijven ten nadele van andere werknemers, in het bijzonder in sectoren met lage lonen”. Vanuit dit oogpunt is het belangrijkste effect van dit soort programma’s dat de gevolgde werknemers “sneller werk vinden” maar dat ze tegelijk tot gevolg hebben dat het andere werknemers “meer tijd zal vragen om werk te vinden”. Ten slotte bewijst dit onderzoek ook dat na twaalf maanden de “positieve” effecten compleet verdwenen zijn.

Daniel Zamora in Studie haalt liberaal dogma neer: Werklozen activeren doet werkloosheid níet dalen (pvda.be)