Stuur een klacht naar Randstad en Adecco over de werving van illegalenbewakers!

Bewakers gezocht
Op 16 april 20101 voeren Doorbraak en sympathisanten actie bij de Leidse vestigingen van Adecco en Randstad (met flyers voorkant/achterkant). De twee uitzendbureaus werven voor het particuliere bewakingsbedrijf Group4Securicor “detentietoezichthouders” die worden ingezet in illegalengevangenissen, waaronder die in Alphen aan den Rijn. In zulke gevangenissen worden mensen zonder verblijfsrecht maandenlang onder een uiterst streng regime opgesloten, zonder dat ze iets misdaan hebben. Door bewakers te werven werken Randstad en Adecco doelbewust mee aan het mensonwaardige overheidsbeleid tegen illegaal gemaakte mensen. Als ze niet zouden meewerken, dan zou het een stuk moeilijker worden voor Group4Securicor om bewakers te vinden. Ook jij kan Randstad en Adecco verzoeken te stoppen met werven. Stuur een klacht!

Migranten verlaten hun land van herkomst niet zomaar. Velen zijn op de vlucht voor oorlog, armoede of honger. Anderen hebben de liefde van hun leven in Nederland gevonden of proberen gewoonweg een beter bestaan op te bouwen voor henzelf en hun kinderen.

Economische argumenten krijgen in het Nederlandse beleid de voorrang boven menselijke, en daarom worden de meeste migranten en vluchtelingen door de overheid afgewezen. Alleen degenen die bruikbaar zijn voor de economie, krijgen (tijdelijk) verblijfsrecht. Mensen zonder verblijfsvergunning worden uitgesloten, opgejaagd en opgesloten in illegalengevangenissen. Vaak zitten ze hier maandenlang onder een mensonterend sober regime. Mensen gaan daardoor kapot.

Het moet steeds goedkoper in de gevangenisindustrie. Steeds meer arbeid in steeds meer sectoren, waaronder de beveiliging en bewaking, wordt verricht door flexwerkers. Uitzendkrachten worden slecht betaald, staan onder hoge werkdruk, hebben een onzekere rechtspositie, en worden vaak het eerst weer ontslagen. De loonkosten van “detentietoezichthouders” moeten zoveel mogelijk worden gedrukt om voldoende winst te kunnen boeken. Daarvan zijn uiteindelijk de gevangen mensen zonder verblijfsrecht het meest het slachtoffer.

Doorbraak en sympathisanten verzoeken Adecco en Randstad om te stoppen met werven van bewakers voor illegalengevangenissen. Want zonder medewerking van zulke bedrijven kan het schandalige beleid niet worden uitgevoerd. De directies van beide bedrijven kregen daartoe een brief. Werknemers van Adecco en Randstad worden ook aangesproken om hun stem te laten horen tegen de wervingspraktijken.

De actie in Leiden maakt deel uit van een landelijke actiedag tegen Randstad en Adecco, georganiseerd door diverse actiegroepen. In Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Nijmegen, Zwolle en Emmen vinden vergelijkbare acties plaats. Voor meer informatie daarover zie de website www.uitzetbureau.nl.

Stuur een klacht

Ook jij kan meehelpen om Randstad en Adecco te verzoeken hun werving van bewakers voor illegalengevangenissen te stoppen. Je kunt een klacht naar beide uitzendbedrijven sturen.

Randstad vindt dat al haar activiteiten “100% fatsoenlijk” moeten gebeuren. Maar het meewerken aan een misdadig overheidsbeleid is natuurlijk sowieso niet fatsoenlijk. Stuur daarom een klacht naar kwaliteitslijn@nl.randstad.com.

“Waardevol werk” draagt bij aan "de kwaliteit van het leven”, aldus Adecco. Hoeveel kwaliteit van leven heb je nog over als je uitgesloten wordt van de maatschappij en maandenlang bent opgesloten, alleen omdat je geen verblijfspapier hebt? Stuur daarom een klacht naar info@adecco.nl.

Een voorbeeld-email die je kunt knippen en plakken vind je hieronder, maar je kunt natuurlijk ook je eigen email schrijven. (Een cc-tje naar Doorbraak wordt er op prijs gesteld doorbraak@doorbraak.eu.)


Beste directies van Randstad en Adecco,

Ik wil hierbij een klacht indienen over het werven van bewakers voor illegalengevangenissen door Randstad en Adecco. Migranten en vluchtelingen worden vaak maandenlang opgesloten, alleen omdat ze geen verblijfspapieren hebben. Vaak zitten ze maandenlang in de gevangenissen onder een mensonterend sober regime. Mensen gaan hierdoor kapot. Door bewakers te werven werken Randstad en Adecco doelbewust mee aan het mensonwaardige overheidsbeleid tegen illegaal gemaakte mensen. Als jullie niet zouden meewerken, zou het een stuk moeilijker worden voor Group4Securicor om bewakers te vinden.

Economische argumenten krijgen in het Nederlandse beleid de voorrang boven menselijke, en daarom worden de meeste migranten en vluchtelingen door de overheid afgewezen. Alleen degenen die bruikbaar zijn voor de economie, krijgen (tijdelijk) verblijfsrecht. Mensen zonder verblijfsvergunning worden uitgesloten, opgejaagd en opgesloten in illegalengevangenissen.

Op de website van Randstad staat dat zij vindt dat al haar activiteiten “100% fatsoenlijk” moeten gebeuren. Maar het meewerken aan een misdadig overheidsbeleid is natuurlijk niet fatsoenlijk. “Waardevol werk” draagt bij aan de “kwaliteit van het leven”, aldus de website van Adecco. Hoeveel kwaliteit van leven heb je nog over als je uitgesloten wordt van de maatschappij en maandenlang bent opgesloten, alleen omdat je geen verblijfspapier hebt?

Aangezien jullie het beleid van jullie uitzendbedrijf uitstippelen, vragen we jullie vriendelijk doch dringend om jullie verantwoordelijkheid te nemen. Een ieder heeft persoonlijke verantwoordelijkheid voor zijn of haar daden, en het is jullie morele plicht om een einde te maken aan jullie bijdrage bij het in stand houden van illegalengevangenissen.

Ik vraag jullie daarom te stoppen met het werven van bewakers voor illegalengevangenissen.

Met vriendelijke groet,