Ook radicaal-linkse steun voor de stakende schoonmakers

Picketline bij OSB op 9 april
Er ontstaat steeds meer onvrede in de samenleving over de onrechtvaardige behandeling van de schoonmakers door hun werkgevers. In allerlei bedrijven en instellingen zetten werknemers hun directies onder druk om de schoonmakers een fatsoenlijk loon en respect te garanderen. Ook in kringen van de radicale actiebeweging heeft men inmiddels de handen uit de mouwen gestoken.

Zo organiseerden de Anarchistische Groep Amsterdam (AGA), Klasse! en de Vrije Bond op 15 maart een protest tegen schoonmaakbedrijf CSU dat maatregelen tegen illegale schoonmakers nam. En op 2 april organiseerde de actiegroep Knoflook in Den Bosch een discussiebijeenkomst over strategie en tactiek rond arbeidersstrijd, met onder meer een aantal stakende schoonmakers en een spreker van Doorbraak. Knoflook wilde nagaan hoe radicaal-linkse strategieën en die van de meer gematigde vakbonden elkaar zouden kunnen versterken. Het debat was daarnaast ook bedoeld als opwarmertje voor de landelijke anti-kapitalistische 1 mei demonstratie in Nijmegen, waar naast Knoflook en anderen ook Doorbraak aan meeorganiseert.

Op de bijeenkomst werd besloten om een week later actie te gaan voeren bij het landelijke hoofdkantoor van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) in Den Bosch. Dat is de club die namens de schoonmaakbedrijven over de nieuwe cao onderhandelt met de vakbonden. De directe aanleiding voor de actie was het pamflet dat de OSB verspreid had onder de aangesloten schoonmaakbedrijven, gericht aan de schoonmakers. Daarin beweerde de branche-organisatie dat het aan de FNV ligt dat er nog geen nieuwe cao is. De bond zou namelijk veel te hoge eisen stellen. Het pamflet was een verwerpelijke poging om de schoonmakers te belazeren. De OSB probeerde zo de schoonmakers tegen hun vakbond uit te spelen, net nu er een open conflict wordt uitgevochten tussen de schoonmakers, de schoonmaakbedrijven en hun opdrachtgevers.

Op de picketline op vrijdag 9 april waren een aantal schoonmakers en hun sympathisanten aanwezig, waaronder ook een paar Doorbrakers. Een delegatie van de actievoerders heeft in een gesprek met de OSB-directeur en de voorzitter van de raad van bestuur Hans Simons (een voormalige PvdA-er en FNV-er) onder meer geëist dat de bij hen aangesloten bedrijven stoppen met het intimideren van hun werknemers. Het komt namelijk wel voor dat bazen hun schoonmakers bedreigen met ontslag wanneer ze zouden gaan meestaken. De directie heeft de schoonmakers en hun sympathisanten enige toezeggingen gedaan. Een uitgebreider verslag van de actie en het gesprek met de directie is te lezen op Indymedia.

Op vrijdag 23 april gaan de schoonmakers en hun sympathisanten opnieuw actievoeren bij het OSB-kantoor. Ze willen nagaan of de directie haar toezeggingen is nagekomen. Tot het zover is, zullen de acties doorgaan, zo zeggen de actievoerders. De vervolgactie begint om 8:00 uur ’s ochtends. Plaats: Rompertsebaan 50, Den Bosch.

Leuze en verf op OSB-gebouw
In de tussentijd, op 13 april, is het OSB-kantoor ook nog een keer ’s nachts bezocht door sympathisanten van de stakers. Die hebben verfbommetjes gegooid en een leuze achtergelaten op de ingang. Op Indymedia werd een verklaring gepost. Met hun bekladding “willen actievoerders laten weten dat als er niet snel een akkoord komt, de acties misschien wel eens grimmiger kunnen worden. Nu zit OSB nog aan tafel met de vertegenwoordigers van de actievoerende schoonmakers, maar als men niet oppast en snel tot resultaten komt, zullen de vertegenwoordigers steeds minder vat hebben op de uitingen van woede en frustratie van de schoonmakers en sympathisanten. Het is ook een signaal aan werkgevers en opdrachtgevers dat de stakende schoonmakers niet alleen staan in hun strijd. Ze kunnen over heel Nederland steun vinden bij verschillende soorten mensen en groeperingen die bereid zijn om actie te voeren voor een betere cao. Laten we de druk opdrijven, totdat de schoonmaakbedrijven zwichten!” De actievoerders waarschuwden echter ook de FNV. “De FNV kan misschien de acties van haar leden controleren, maar kan de brede sociale sociale onrust in de samenleving niet beheersen. En ze moet dat ook niet willen! De sympathisanten willen de FNV erop attent maken dat ze de strijd niet mag opgeven en geen schijnakkoord mag tekenen. De schoonmakers verdienen dat hun eisen worden ingewilligd, en moeten daarvoor de onvoorwaardelijke steun krijgen van de FNV. Voor een keer moet de FNV haar rug recht houden.” De tekst eindigde met de leuze: “Solidariteit met de schoonmakers”.

Eric Krebbers